DOBRY START

TO POCZĄTEK SUKCESU

Projekt DOBRY START TO POCZĄTEK SUKCESU realizowany jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr umowy: POWERVET 2018-1-PL01-KA102-048574

Głównym celem projektu jest wspieranie osób uczących się w nabywaniu kompetencji w celu poszerzania ich możliwości rozwoju osobistego i zwiększenia szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy i poza jego granicami oraz zapewnienie lepszego uznawania kompetencji zdobytych podczas okresów nauki za granicą.

Celem szczegółowym jest zwiększenie szans uzyskania pracy przez absolwentów ZSG-T w Łodzi zarówno na rynku krajowym jak i europejskim. Dzięki dobranemu programowi praktyk uczniowie zdobędą umiejętności, na które występuje duże zapotrzebowanie na rynku pracy.

Termin realizacji projektu: 01.10.2018 r.– 30.09.2020 r.

Partner projektu: EUROMIND PROJECTS AVENIDA CIUDAD DE LINARES 2 PASAJE Hiszpania

Projekt obejmuje uczniów kształcących się na kierunku:

 • technik geodeta
 • technik informatyk


Zakres projektu:

 • szkolenie w pilotażu dronów,
 • wykonywanie zobrazowania fotogrametryczne z bezzałogowych statków latających (BSL)
 • opracowywanie ortofotomapy na podstawie zdjęć,
 • wykonywanie analizy na podstawie ortofotomapy,
 • tworzenie aplikacji mobilnych w środowisku ECLIPS,
 • tworzenie interfejsów, menu aplikacji, elementów graficznych wykorzystywanych w aplikacjach, doskonalenie umiejętności stosowania słownictwa zawodowego.

Oprócz umiejętności praktycznego wykonywania zawodu uczestnikom również będą zapewnione bloki zajęciowe oraz program kulturowy mający na celu przybliżenie kultury Hiszpanii. Po zakończeniu realizacji projektu uczestnicy otrzymają certyfikat Europass Mobilność oraz certyfikat Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET)

Planowane terminy mobilności:

 • I wyjazd kwiecień 2019 – technik informatyk
 • II wyjazd sierpień 2019 – technik geodeta
 • III wyjazd listopad 2019 – technik geodeta
 • IV wyjazd styczeń 2020 – technik geodeta
 • V wyjazd styczeń 2020 – technik informatyk

Wartość projektu: 644 846,39 zł