Když ještě není program, nemůže být ani sborník, ale už se to blíží.