Kaj je DM+?

DevelopMent, ali krajše DM+, je sklop izobraževalnih dogodkov, ki nudi mladim vsa potrebna orodja, da se lahko razvijejo v zavedno, etično, kompetentno in aktivno generacijo, ki zna vrednotiti manjšinsko stvarnost ter nanjo gleda s treznim in pozitivnim pogledom.

Vsebine, ki jih DM+ obravnava, segajo od kulture in politike pa vse do tehničnih tečajev in treningov za pridobivanje kompetenc.

Zakaj DM+?

DM+ je nastal čisto slučajno ... kot vse najboljše zamisi, ko smo nekega dne ob dobri hrani in pijači ugotavljali, da je mladinska ponudba v zamejskem prostoru pomankljiva. Kot odgovor na ugotovitev smo si zamislili cikel izobraževanj, ki so mladim po meri, ki vzpodbujajo dejavnosti mladinskih skupin iz območja dežele FJK ter ustvarjajo sinergije med njimi.

Verjamemo, da lahko razvoj posameznikov pripomore k boljšemu razvoju ustanov in posledično tudi družbe in prostora, v katerem živimo.