XI Międzyuczelniana Konferencja

Dzień Mózgu

Mózg a trudne konsekwencje starzenia: Choroba Alzheimera - jak zapobiegać, jak leczyć, jak żyć z chorobą?


21 października 2023