IX Międzyuczelniana Konferencja ONLINE

Dzień Mózgu

„Mózg – kontrowersje – W stulecie psychiatrii polskiej i w dobie Covidu”


10 kwietnia 2021

W obliczu obecnych działań wynikających z sytuacji epidemiologicznej, Komitet Organizacyjny podjął decyzję o przeprowadzeniu tegorocznej konferencji Dzień Mózgu 2021 „Mózg – kontrowersje – W stulecie psychiatrii polskiej i w dobie Covidu” w formie zdalnej.

Wystąpienia wszystkich prelegentów zostaną opublikowane dnia 10 kwietnia 2021 roku na kanale YouTube Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Udostępnienie materiałów odbędzie się w zgodzie z dotychczasową formą organizowania corocznego spotkania - każde wystąpienie zostanie upublicznione o konkretnej godzinie, zgodnie z przygotowanym programem konferencji. W tym roku utrzymaliśmy część programu z zeszłorocznej konferencji, która nie odbyła się ze względu na bezpieczeństwo i rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-2-CoV, ale też zmodyfikowaliśmy go poszerzając o doświadczenia, jak covid wpływa na mózg.


Serdecznie zapraszamy do subskrypcji Kanału Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, aby móc na bieżąco śledzić udostępniane tam materiały - z poprzednich i nadchodzących konferencji naukowych!


Ze względu na możliwości wynikające ze wirtualnej formy Konferencji, wszystkie wystąpienia będą przez cały czas dostępne do odtworzenia od momentu ich pierwszego opublikowania.


Wraz z kierownikiem naukowym Dnia Mózgu prof. J. Samochowcem zapraszamy serdecznie do wysłuchania wykładów w dniu 10 kwietnia 2021 roku. Mamy nadzieję, że zarówno forma, jak i treść wykładów zadowoli słuchaczy!