ดร.ณัชญานุช สุดชาดี

ผอ.สพป.นครนายก

นายอภิชัย ซาซุม

รองผอ.สพป.นครนายก

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

TrueVroom Edunayok.pdf
Join AcuConf9_PC-Notebook.pdf
แนะนำการใช้งาน Google Meet 2565.pdf
Join AcuConf9_Mobile-Tablet.pdf
แนะนำการใช้งาน ZOOM Meetingอย่างง่าย อัพเดตปี 2021.pdf
คู่มือการใช้งาน webex.pdf