Premsa / Press

Un nou simposi reivindica la capitalitat de Barcelona en intel·ligència artificial

Referents mundials en deep learning es reuniran a Barcelona els dies 20 i 21 de desembre.

Barcelona acollirà els propers 20 i 21 de desembre un nou simposi sobre l’aprenentatge profund, Deep Learning Barcelona Symposium (DLBCN) , un dels motors de l’actual revolució tecnològica al voltant de la intel·ligència artificial. El simposi reuneix a investigadors de primer nivell mundial que bé desenvolupen actualment la seva recerca a Barcelona, o que s’hi van formar però ara treballen a l’estranger.

Entre ells hi destaquen l’Oriol Vinyals, un del referents mundials en aprenentatge profund, actualment a Google Deepmind, o l’Antonio Torralba, director del nou programa que l’MIT ha dissenyat per entendre la intel·ligència.

Aquesta trobada única reuneix investigadors multidisciplinaris en el camp de l’aprenentatge profund i mostra el potencial de Barcelona per convertir-se en el hub d’intel·ligència artificial del sud d’Europa.

El simposi està organitzat per les principals universitats i centres de recerca locals en el camp de l’aprenentatge profund.

Més detalls: http://deeplearning.barcelona

A new symposium claims the importance of Barcelona in Artificial Intelligence

Global experts in Deep Learning will meet in Barcelona on December 20 and 21.

Barcelona will host on December 20 and 21 a new symposium on Deep Learning, Deep Learning Barcelona Symposium (DLBCN), one of the driving forces of the current technological revolution around Artificial Intelligence. The symposium brings together top-level researchers who are either currently developing their research in Barcelona, ​​or have pursued part of their academic career in Barcelona.

Among these Oriol Vinyals stands out as one of the world's leading experts in Deep Learning, currently at Google Deepmind, or Antonio Torralba, director of the new program that MIT has designed to understand intelligence.

This unique meeting brings together multidisciplinary researchers in the field of Deep Learning and it shows the potential of Barcelona to become the hub of AI in Southern Europe.

The symposium is organized by leading universities and local research centers in the field of Deep Learning.

Further information: http://deeplearning.barcelona.

Un nuevo simposio reivindica la capitalidad de Barcelona en inteligencia artificial

Referentes mundiales en deep learning se reunirán en Barcelona los días 20 y 21 de diciembre.

Barcelona acogerá los próximos 20 y 21 de diciembre un nuevo simposio sobre el aprendizaje profundo, Deep Learning Barcelona Symposium (DLBCN), uno de los motores de la actual revolución tecnológica alrededor de la inteligencia artificial. El simposio reúne a investigadores de primer nivel mundial que o bien desarrollan actualmente su investigación en Barcelona, ​​o que se formaron en la ciudad condal pero ahora trabajan en el extranjero.

Entre ellos destacan Oriol Vinyals, uno de referentes mundiales en aprendizaje profundo, actualmente en Google Deepmind, o Antonio Torralba, director del nuevo programa que el MIT ha diseñado para entender la inteligencia.

Este encuentro único reúne investigadores multidisciplinares en el campo del aprendizaje profundo y muestra el potencial de Barcelona para convertirse en el hub de inteligencia artificial del sur de Europa.

El simposio está organizado por las principales universidades y centros de investigación locales en el campo del aprendizaje profundo.

Más detalles: http://deeplearning.barcelona