Дизайн у поліграфії

Тема 5. Графічний дизайн у поліграфії (7 год.)

Зміст теми 5.