นายชัชชัย ทับทิมอ่อน

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑

นายปกิจพจน์ กมลวรเดช

รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑

นางชะเรียม ชัยทอง

ผอ. กลุ่มอำนวยการ