กรรมการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ ผอ.เชี่ยวชาญ ด้าน 1-2 

              การอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านเทคโลยีดิจิทัล สำหรับบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต3

วันที่  28  กุมภาพันธ์ 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 พร้อมด้วย นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน  รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 เปิดการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เพื่อจัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม สื่อสารข้อมูลสารสนเทศ และส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สพป.นครราชสีมา เขต3

นายสายัณห์  คอกขุนทด
รอง ผอ.สพป.นม.3

นายธานินทร์ ศิริกำเนิด
ผู้อำนวยการกลุ่ม

คู่มือ / แนวทาง


เอกสารกู้กรุงไทย

แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ 

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน/รับรองความประพฤติ

                                                                                                                   

ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม

ช่องทางติดต่อ

1. การติดต่อสอบถาม ช่องทาง   

2. ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ  :  ให้บริการโดยเร็วที่สุด ภายใน 1 ชั่วโมง

3. ผู้พัฒนาเวปไซค์