MAŽONIŠKĖ

Išnykusi gyvenvietė Kelmės rajono Kražių seniūnijos ribose, už 3,5 km j vakarus nuo Karklėnų. Ribojosi su Ejučiais, Karklėnaliais, Miškiniais. Žemaitijos vietovardžių žodyne minima 1598 metais buvusi prie Alsos kalno.1 Matyt, įrašant gyvenvietę į dvarų inventorius ar kitus gyvenviečių apskaitos dokumentus, buvo maža ir ją pavadino Mažoniške.

1903 metų Kauno gubernijos gyvenviečių sąrašuose nurodytas Mažoniškės palivarkas su 9 gyventojais.2 Kražių valsčiui priklausančioje Mažoniškėje 1923 metais buvo 2 ūkiai, 11 gyventojų.3

1936 m. – ūkių ir gyventojų skaičius nepakitęs. 1985 m. – 1 ūkis, 1 gyventoja. 1988 metais, Zosei Tautkienei išvykus gyventi pas dukrą į Karklėnus, Mažoniškėje neliko gyventojų.4

Iš žemėvaldos dokumentų matyti, kad 1930 metais Mažoniškėje ūkininkavo Adomas Andruškevičius, Stepas Vitkauskis, Elena Efimovaitė ir kiti.5

Šaltiniai:

1. J. Spruogįs. XVI amžiaus Žemaitijos vietovardžių žodynas, 1888

2. Alfabitnoj spisok naselennih mest Kovanskoj guberniji. Kovna, 1903,s. 562

3. Apgyvendintų Lietuvos vietų žinynas. Vilnius, 1974, t. 1, p. 108

4. Karklėnų apylinkės gyvenviečių apskaitos knyga

5. Lietuvos CVA. F.R. 764, ap. la, b. 297

Mažoniškė // J. Gerbenienė. Karklėnų senovės atspindžiai. – Jonava: UAB „Dobilo“ leidykla „Jonava“, 2006, p. 159.