ŽALDVARIS

Išnykęs viensėdis Kelmės rajono Kražių seniūnijos ribose, 4 km į pietvakarius nuo Karklėnų, ribojosi su Mažoniškės, Karklėnalių ir Eidintiškių kaimais. Netoliese eina kelias, jungiantis Karklėnus su Severėnais. Iš rytų, šiaurės ir vakarų viensėdį supo mišrūs miškai, žaliuojantys žiemą vasarą, paskatinę sodybos savininką pavadinti viensėdį Žaldvariu.1

1912 metais Žaldvario ūkį nuomojo ir viensėdyje gyveno Adomas ir Stanislovas Misiuliai.2 Apgyvendintų Lietuvos vietų sąrašų duomenimis, 1923 metais Kražių valsčiaus Žaldvario viensėdyje gyveno 6 gyventojai. Manau, kad gyveno Zenono Jucevičiaus šeima, nes 1930 metų žemėvaldos dokumentuose nurodytas 43,7 ha jo ūkis.3 Paskui šiame viensėdyje gyveno Manstavičių šeima. Vėliau Manstavičienė ištekėjo už Lazausko. Apie 1975 metus Lazauskai išsikėlė į Užventį ir vienkiemis išnyko.

Šaltiniai:

1. Ievos Manstavičienės, gyvenusios Žaldvaryje, pasakojimas

2. Jono Masiulio, gyvenančio Vašilėnuose, pasakojimas

3. Lietuvos CVA. F. R. 764, ap. la, b. 297

Žaldvaris // J. Gerbenienė. Karklėnų senovės atspindžiai. – Jonava: UAB „Dobilo“ leidykla „Jonava“, 2006, p. 199–200.

Virginija G., 55 m., Pakėvis