ŠILIUKAI

Šiliukų kaimą nuo Vikraičių skiria Trumpės upelis, kuris išteka iš Jucių pelkių ir įteka į Knituoją. Pietiniame pakraštyje Šiliukai ribojasi su Daustorių dvarininko Liutiko žemėmis. Vakarų pusėje kaimo kampas siekė dvarininkės Hurčinienės žemę. Tas kampas buvo apaugęs kadagių krūmais ir šilojais, kuriuose augo vaivorai (gervuogės). Kadangi šilojai siūbavo daugiau nei dvidešimties hektarų plote, tai vietovė pavadinta „Šiliukai“. Rytų pusėje Šiliukai ribojosi su Jucių žemėmis. Tenai buvo kasamos durpės, o šienas nešamas su neštuvais. Šiliukuose žmonių gyveno nedaug.

Šiliukai. – Serija: Lietuvos valsčiai // Vaiguva. – Vilnius: Versmė 2018, p. 495.