Дигитална учионица

Добро дошли на сајт пројекта ,,Дигитална учионица”!

Овде ћете наћи материјале за обуку ,,Дигитално компетентан наставник - увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала”.

2000 digitalnih ucionica prirucnik.pdf

Припремљен је приручник за наставнике "Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник-увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала" ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ "2000 ДИГИТАЛНИХ УЧИОНИЦА"

Циљеви обуке:

· оспособљавање тренера (едукатора/ментора) за даље обучавање полазника (учитеља будућег првог разреда и наставника будућег петог разреда) по моделу ”train-the-trainer” – стицање меких вештина;

· упознавање са принципима конструктивизма у сврху употребе дигиталних садржаја;

· оспособљавање тренера за припрему, подешавање и коришћење дигиталних образовних садржаја;

· практична примена дигиталних уџбеника у наставном процесу која пружа наставнику могућности за реализацију наставе на савремен начин уз интегрисање наставних садржаја, а самим тим и рационалније коришћење времена;

· упознавање и обука за рад са савременим алатима система за управљање учењем - LMS платформе;

· подстицање наставника на креирање сазнајно активирајућих активности намењених ученицима у дигиталном окружењу.

Okvir-digitalnih-kompetencija-Final Srbija.pdf

Овде можете преузети документ: ,,Оквир дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба”.

За припрему програма обуке коришћена су следећа документа:

- Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 88/2017);

- Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године;

- Смернице за унапређивање улоге информационо-комуникационих технологија у образовању, усвојио Национални просветни савет у децембру 2013. године на 98. седници;

- Оквир дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, март 2017. године;

- Правилници о наставним програмима/програму наставе учења за први и други циклус основног образовања и васпитања.