ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ

КАКО ПРОЦЕНИТИ ИНФОРМАЦИЈЕ


Интернет је постао наш први избор када имамо потребу да пронађемо некакве податке или информације.

Како да знаш да је све што се налази на интернету истинито?

Прочитај како да вреднујеш информације пронађене на светској мрежи, а онда примени стечено знање процењујући једну од понуђених прича из горњег менија.

КАКО ПРОЦЕНИТИ ИНФОРМАЦИЈЕ ПРОНАЂЕНЕ ОНЛАЈН

ТЕОРИЈА КАЖЕ…

Процена ваљаности информација на Интернету није једноставан задатак чак ни за одрасле.

Опште препоруке за вредновање интернет извора, осим здравог разума и претходног образовног искуства корисника, обухватају постављање сета питања чији одговори воде ка утемељеном закључку о поузданости информација.

Пре него што донесе суд о тачности и употребљивости информација пронађених онлајн, одговоран корисник Интернета мора да размисли о питањима која се тичу:

 • Публике којој је сајт намењен

 • Аутора

 • Тачности / прецизности

 • Објективности

 • Актуелности

 • Интернет адресе

Публика

 • Којој публици је намењен веб-сајт? Академској? Широј јавности? Школској деци?

 • Да ли се аутор на одговарајући начин обраћа циљној групи?

 • Да ли је садржај сајта релевантан за мој задатак или истраживање?

Аутор

 • Којој публици је намењен веб-сајт? Академској? Широј јавности? Школској деци?

 • Да ли се аутор на одговарајући начин обраћа циљној групи?

 • Да ли је садржај сајта релевантан за мој задатак или истраживање?

Ако је информација део часописа или другог онлајн издања, питам се:

 • Да ли је назив публикације очигледан?

 • Да ли постоје контакт подаци и страница About (о сајту / аутору)?

 • Да ли је назначено име издавача?

 • Да ли изгледа као стручна публикација?

 • Да ли је сајт повезан са неким брендом?

 • Да ли се други сајтови референцирају на посматрани сајт?

Тачност / прецизност

 • Да ли је текст без правописних грешака?

 • Да ли је текст стилски и граматички исправно написан?

 • Да ли је садржај рецензиран?

 • Да ли је постоји библиографија аутора?

 • Да ли су цитирани извори поуздани и да ли их је могуће верификовати?

 • Да ли је методологија истраживања адекватно објашњена?

Објективност

 • Да ли је аутор представио објективне аргументе или јасно аргументује пристрасно мишљење?

 • Да ли су истражена различита гледишта?

 • Да ли је то лични сајт? Да ли су изражена лична мишљења / ставови?

 • Да ли је сајт део комерцијалне организације, политичке партије или организације са одређеном агендом? Ако јесте, треба обратити пажњу на мотиве за објављивање информација.

 • Да ли веб сајт промовише пристрасна гледишта?

Ажурност

 • Да ли је видљиво када је информација објављена?

 • Да ли је информација актуелна (није застарела)?

 • Да ли могу да утврдим колико често се ажурира сајт?

 • Да ли су линкови на сајту актуелни и да ли раде?

URL (веб адреса) сајта

Увек треба да погледам URL (веб адресу) сајта. Име домена може помоћи да утврдим да ли је информацију објавио кредибилан извор.

Домени попут .edu, .gov, .ac, .org могу се сматрати за поузданије од личних блогова или комерцијалних сајтова.

ПРАКСА КАЖЕ…

Нажалост, и поред свих наведених „алата“, није могуће дати потпуно прецизна упутства која обезбеђују да са потпуном сигурношћу утврдимо да ли је неки садржај пронађен на Интернету поуздан или не. Узрок пре свега лежи у „образовном неискуству“. Оно је вишеструко ометајући фактор. Млади људи немају довољна ИКТ знања, а нису ни довољно опште образовани.

Да бисмо освестили значај и усвојили праксу критичког односа према садржајима на Интернету, важно је да смо често постављани и вођени кроз образовне ситуације које захтевају проналажење и вредновање информација пронађених на светској мрежи.

http://www.ed.ac.uk/information-services/library-museum-gallery/finding-resources/library-databases/databases-overview/evaluating-websites

Како проценити информације пронађене онлајн, чији је аутор ОШ "Бранислав Нушић", лиценцирано је под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 4.0 International .

Засновано на делу на http://digitalnapismenost.nusicbg.org.