Uusi varhaiskasvatuksen opetusohjelma, DigiBreikki yhdistää vasun mukaisesti teknologiataitojen perusteet, leikin, kehollisuuden ja tunnetaidot ohjaajalle helposti käytettävään pakettiin.

Teknologiataidot kuten turvallinen mediankäyttö, monilukutaito, viestimistaidot sekä aiheisiin liittyvät tunnetaidot nivoutuvat tänä päivänä lapsen arkeen jo ennen kouluikää.

DigiBreikki-oppitunti sisältää:


Tuntisuunnitelman

Tulostettavat materiaalit

Liikuntatehtävät ja leikit

Itseilmaisu

Ohjelmointi ja leikki

Näppäintaidot

Hiiritaidot

Monilukutaito

MediataidotDigiBreikki ja varhaiskasvatus

Opetushallituksen laatimat uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet astuivat voimaan vuoden 2019 alusta alkaen.

Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (TVT) ovat mukana uusina asioina, ja mediakasvatuksen pedagogiikka kulkee vahvasti läpi perusteiden. Mediakasvatuksen tehtäväksi on vasussa nostettu lasten aktiivisen toimijuuden ja itseilmaisun tukeminen.

Mediaa voidaan vasun mukaan käsitellä esimerkiksi keskustelemalla, leikkimällä, draaman keinoin ja omia kuvia tekemällä. Vasu ei anna tarkkoja käskyjä siitä, mitä teknologiaa pitää käyttää. Alkuun pääsee vaikka tietokoneen hiireen, näppäimistöön tai erilaisiin tekstilajeihin tutustumalla. Mediakasvatuksessa alkuun pääsee millä tahansa kameralla, jolla voi ottaa pieniä videoita ja kuvia. Monilukutaito on monille lapsille valmiiksi luontainen tapa toimia. Puhelimet, kamerat, tietokoneet, televisio ja muut mediat ovat tavallinen osa nykypäivän elinympäristöjä. DigiBreikin opetusohjelman mukana tvt-, media- ja itseilmaisun taidot kehittyvät kaikilla tärkeillä osa-alueilla. Lisäksi DigiBreikissä korostuvat itsearviointi sekä erilaiset tavat oppia.