Vieringen

Vieringen

Twee keer per maand is er een viering, doorgaans in de vorm van een traditionele vrijzinnige dienst. Deze worden geleid door een gastvoorganger, waardoor een gevarieerd aanbod ontstaat. Bij bijzondere diensten en op de christelijke hoogtijdagen als Kerst, Pasen en Pinksteren ondersteunt de liturgiecommissie de dienst met fraaie liturgieboekjes en liturgische bloemstukken.

Voor de vaste begeleiding zorgt Wim Keijman, bijna 50 jaar onze organist. Naar aanleiding van de overdenking en de sfeer van de viering improviseert Truus Schalekamp op de vleugel.

In de jaaragenda staat het overzicht van alle vieringen en hun voorgangers.

Na afloop van de viering wordt er in de benedenzaal koffie of thee gedronken.

Daarnaast wordt geëxperimenteerd met andere vormen van bezinning. Het accent ligt meer op het gezamenlijk beleven en actief meedoen. Een voorbeeld is het samen zingen in het Lied van de Ziel onder leiding van Ronald Naar. Ook meditatie of bijzondere muziek kunnen aanleiding zijn tot bezinning en verdieping.