Leeskringen

Leeskringen

De Vlam heeft in de loop der tijd drie literaire leeskringen opgericht. Deze hebben meer of minder binding met De Vlam. Deelname staat open voor iedereen, men hoeft geen lid van De Vlam te zijn. De kringen bestaan uit maximaal tien deelnemers. Kring 2 kiest voor maximaal acht leden en kring 3 heeft ruimte voor nieuwe deelnemers. Bij alle kringen worden de bijeenkomsten bij één van de deelnemers thuis gehouden en worden de boeken in onderling overleg gekozen. Om beurten verzorgen de deelnemers een inleiding over het boek en de auteur. Soms wordt er aan een gelezen boek een excursie gekoppeld of een (film)theater bezocht.

Literatuurkring 1

De boeken worden via een leeskringlidmaatschap bij de bibliotheek geleend. Het afgelopen jaar zijn de volgende boeken besproken: Amos Oz “Judas”, P.F. Thomése “De onderwaterzwemmer”, Griet op de Beeck “Kom hier dat ik u kus”, Sofi Oksanen “Zuivering”, Dave Eggers “De cirkel”, Stefan Brijs “Maan en zon”, Margaret Atwood “MaddAddam”, Kees van Beijnum “Een soort familie”

Informatie bij Han van der Voet, (0317) 61 26 69 of vandervoet-rhenen@planet.nl

Literatuurkring 2

Onze leesclub leest een mix van nieuwe en oude literatuur en probeert jaarlijks een boek te koppelen aan film of theaterbezoek. Het afgelopen seizoen hebben we de volgende boeken besproken: Ik kom terug – Adriaan van Dis, Publieke Werken – Thomas Rosenboom, Sneeuwland – Yasunari Kawabata, De woordenaar – Sandra Langenreis, The prime of miss Jean Brodie – Muriel Spark, Wolfshall – Hilary Mantel, Brief aan Poseidon – Cees Nootenboom.

Informatie bij Willy Hoorn, (0317) 61 63 69 of hoorn.wma@xs4all.nl

Literatuurkring 3

De jongste leesgroep, die 2 jaar geleden is opgezet, kent helaas groeiproblemen. Er moesten mensen afhaken wegens verhuizing en/of verandering van baan. Nieuwe deelnemers, zijn welkom! We hebben onder meer boeken gelezen van Elena Ferrante, Griet op de Beeck, Per Olav Enquist, Dave Eggers, Alessandro Barrico en Lize Spit.

Informatie bij Liesje Rijnsburger, tel. 0317-358496