Ontmoetingen

Leeskringen

De Vlam heeft in de loop der tijd drie literaire leeskringen opgericht. Deze hebben meer of minder binding met De Vlam. Deelname staat open voor iedereen, men hoeft geen lid van De Vlam te zijn. De kringen bestaan uit maximaal tien deelnemers. Kring 2 kiest voor maximaal acht leden en kring 3 heeft ruimte voor nieuwe deelnemers. Lees meer...

Koffie met Monique

Koffie met Monique, mooie, waardevolle ontmoetingen tijdens deze maandelijke koffie-ochtenden, elke de laatste vrijdag in de maand september 2017 t/m mei 2018 m.u.v. december, maart en april, vanaf 10.00 uur. Lees meer>>