Spiritualiteit en natuur

Prof. Matthijs Schouten

Zondag 29 april 2018 10:30 uur

Spiritualiteit en natuur

In de geschiedenis van de Westerse cultuur is de natuur vooral beschouwd als een gebruiksobject. Voor sommigen zoals Franciscus van Assisi en Hildegard von Bingen was ze meer: zij ervoeren in de natuur de nabijheid van God.

In niet-Westerse culturen is de band tussen natuur en spiritualiteit van oudsher veel inniger. In recente tijd zien we in het Westen de natuur ook meer en meer naar voren komen als domein van spirituele inspiratie.

Bijdrage in de kosten Є9,00 / €6,00 leden en begunstigers

Matthijs Schouten groeide op in Swartbroek, gemeente Weert.  Aan de Katholieke Universiteit Nijmegen werd hij door Victor Westhoff opgeleid in de plantenecologie. Hij is expert op het gebied van (Ierse) venen. Daarnaast heeft hij een grote belangstelling voor levensbeschouwelijke kwesties, en in het bijzonder voor onze perceptie van natuur. Hij studeerde vergelijkende godsdienstwetenschappen en oosterse filosofie. Bij Staatsbosbeheer houdt hij zich bezig met ecologie en milieufilosofie, vooral gericht op strategische vragen. Hij is Ierlandkenner, boeddhist en vegetariër.  In 2003 werd aan hem de Groeneveldprijs toegekend.