Het spirituele in de moderne kunst

Zondag 18 februari 2018 10:30 uur

Het spirituele in de moderne kunst

Een duidelijk beeld van transcendentie (de hemel, God,..) heeft in oude schilderkunst nooit ontbroken. De hemel was soms letterlijk een “open doek”, de afbeeldingen van Gods betrokkenheid waren onmiskenbaar, de wereld verdeeld in boven –beneden, hoger –lager. In de laatste eeuwen, sinds Verlichting en Romantiek, is die duidelijk herkenbare vorm van transcendentie door allerlei oorzaken verdwenen.

Maar is met het opgeven van de duidelijke herkenbaarheid ook de transcendentie verdwenen? Of duikt transcendentie toch weer op in moderne schilderijen? Hoe en waar dan? Stoker laat aan de hand van enkele kunstenaars zoals Kandinksy, Rothko, Warhol en Kiefer zien dat hun werk steeds een eigen spiritualiteit heeft, vaak los van de officiële religies.

Joost Zwagerman in Kennis is Geluk: “Wie in de catacomben van de religieuze aspecten van het werk van Rothko (en andere) kunstenaars wil afdalen heeft aan Stokers ‘Kunst van hemel en aarde’ een perfect geïnformeerde reisgids”

Bijdrage in de kosten Є9,00 / €6,00 leden en begunstigers

Wessel Stoker bekleedde de leerstoel Esthetica aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is thans emeritus hoogleraar en gasthoogleraar aan de VU. Hij schreef verschillende boeken over godsdienstwijsgerige onderwerpen. Over kunst schreef hij  “Kunst van hemel en aarde: het spirituele bij Kandinsky, Rotko, Warhol en Kiefer, Meinema” (2012). Hij is de oprichter van Figura Divina, een collectief van wetenschappers dat zich bezig houdt met kunst en religie. In 2018 verschijnt mede onder zijn redactie: ‘God in de hedendaagse kunst’.