Iconen maken het christelijk geloof compleet

Paul Brenninkmeijer

Zaterdag 17 maart 2018 15:00 uur

Iconen maken het christelijk geloof compleet

Iconen zijn religieuze voorstellingen in de Orthodoxe kerken van Rusland, Oekraïne, Griekenland, de Balkan en het Midden-Oosten. Ze worden geschilderd naar eeuwenoude regels. Het zijn afbeeldingen van Christus, heiligen en engelen. Iconen stralen door hun kleuren en vormen een bijzondere warmte uit. Ze roepen eerbied op en versterken de beleving van het geloof. Zij zijn de Bijbel in beeld en maken het christelijk geloof concreet. In toenemende mate tonen mensen uit West-Europa belangstelling voor deze bijzondere vorm van religieuze kunst.

Afbeeldingen van beroemde iconen zullen worden getoond. Het gaat om hun oorsprong, hun geschiedenis en vooral hun spirituele betekenis. Vóór de pauze gaat het over het ontstaan van iconen, hun plaats in de Orthodoxe of Byzantijnse liturgie, en over de iconen van Christus, Maria en enkele heiligen. Na de pauze bekijken we de iconen van belangrijke kerkelijke feesten. In deze tijd van voorbereiding op Pasen zijn dat vooral iconen die op deze periode betrekking hebben.

Deze lezing is een goede voorbereiding op het bezoek aan het Iconenmuseum te Kampen op 25 maart.

Bijdrage in de kosten Є9,00 / €6,00 leden en begunstigers

Paul Brenninkmeijer ( 1940 ), priester van het Aartsbisdom Utrecht. Hij is tot priester gewijd in 1964 en was tot zijn emeritaat in 2006  parochiepriester. Hij schildert zelf al meer dan 25 jaar iconen en is momenteel voornamelijk voorganger in de Byzantijnse liturgie binnen de Rooms-katholieke kerk. Hij is woonachtig in Nieuwegein. www.paulbrenninkmeijer.nl