15 april 2018

Lezing dhr. G.J. Koomen

“Verbanden tussen het vroege christendom en het oude Egypte”


Na een aantal bezoeken aan de resten van het oude Egypte en het lezen van publicaties over de antieke Egyptische wereld en mythologie leken er evolutionaire verbanden te bestaan tussen die oude Egyptische religie en het christendom. Die gedachte werd bevestigd door het lezen van de titel “Het Oude Egypte: Bakermat van het Jonge Christendom”, geschreven door Tjeu van de Berk, een theoloog van Rooms-katholieke huize, die verbonden was aan de Theologische Universiteit Utrecht. Op basis van deze ervaringen heb ik een voordracht samengesteld die ik met plezier in De Vlam zal presenteren.


De auteur is Gerrit Jan Koomen, gepensioneerd medicus, opgegroeid in een christelijk milieu, maar zonder verdere theologische scholing. Wel belangstellend naar de achtergronden van religies. Zijn jeugd werd doorgebracht in Veenendaal, na universitaire opleiding in Groningen en Nijmegen sinds 1977 woonachtig in de gemeente Rhenen.


Bijdrage in de kosten Є9,00 / €6,00 leden en begunstigers