Excursies

Excursies

De Programmacommissie heeft weer een drietal museumbezoeken georganiseerd. Een gezamenlijk bezoek maakt rondleidingen met gidsen mogelijk. De bezoeken worden informeel gehouden en de kosten van de rondleiding en in het geval van carpoolen ook die van het vervoer, worden gedeeld. De bezoeken kunnen doorgaan bij minimaal 9 à 10 deelnemers; de maximale groepsgrootte is 20 deelnemers.

In verband met de organisatie is opgave vooraf nodig; de uiterste datum hiervoor zal in de aankondigingen worden vermeld. Afhankelijk van de plaats waar we naar toe gaan zullen we carpoolen of de trein nemen. Informatie en opgave bij: Tineke Jansen tel (0317) 61 24 63, e-mail cmjansenderuijter@gmail.com of Han van der Voet tel (0317) 61 26 69, e-mail vandervoet-rhenen@planet.nl

Excursie-agenda

Zaterdag 25 november 2017   - Drents Museum Assen -The American Dream

Zaterdag 20 januari 2018       - Centraal Museum Utrecht – Pyke Koch

Zaterdag 24 maart 2018        - Ikonenmuseum Kampen 

The American Dream - Drents Museum Assen

Zaterdag 25 november 2017

Samen met het museum in Emden organiseert Assen een tentoonstelling over het Amerikaans Realisme van 1945 tot heden, met werken van kunstenaars als Edward Hopper, Andrew Wyeth, Roy Lichtenstein en Andy Warhol. Het Drents Museum focust op de Amerikaanse kunst van 1945 tot 1965 en Emden op de kunst van 1965 tot heden.

Pyke Koch Centraal Museum Utrecht

Zaterdag 20 januari 2018

Magisch realisme Pyke Koch, van het in het Centraal Museum Utrecht. Zijn korte bewondering voor Mussolini in de oorlog geeft hem het imago van “goede kunst, foute man”. In deze tentoonstelling wordt voor het eerst zijn werk vanuit een contemporaine context belicht. Naast tijdgenoten als Charley Toorop en Carel Willink wordt ook aandacht geschonken aan de veranderende wereld van de twintigste eeuw waarin hij leefde.

Ikonenmuseum Kampen

Zaterdag 24 maart 2018

Na de lezing van Paul Brenninkmeijer op zaterdag 17 maart gaan we als laatste het Iconenmuseum in Kampen bezoeken. De vaste tentoonstelling bestaat uit ongeveer 170 iconen en deze collectie wordt tweemaal per jaar gecombineerd met een tijdelijke tentoonstelling . Uitgelegd wordt wat een icoon is en welke stijlen er zijn. Ook wordt duidelijk welke rol iconen nog steeds vervullen.