Welkom bij De Vlam Rhenen

De Vlam is de naam van de vereniging Vrijzinnigen Rhenen en van het gebouw aan de Beukenlaan. De Vlam is ook het logo van vrijzinnigen in binnen- en buitenland en staat symbool voor bron van inspiratie en verlichting.

“Vrijzinnig” wil in dit verband zeggen dat wij ons vrij en ongebonden voelen in ons geloof of onze levensovertuiging. Niets of niemand heeft bij ons de waarheid in pacht, maar wel zijn wij, leden, begunstigers en vrienden van De Vlam, samen of individueel op zoek naar schoonheid, zin en betekenis in ons leven.

Daarbij laten we ons inspireren door de christelijke traditie, maar staan ook open voor andere religieuze of wijsgerige bronnen. Daarnaast is er veel aandacht voor de raakvlakken met beeldende kunst en cultuur, natuur, wetenschap en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

We vormen een gemeenschap met de blik naar buiten gericht en zien De Vlam het liefst als een levendige ontmoetingsplaats voor bezinning en inspiratie waar mensen van verschillend pluimage zich welkom weten en thuis voelen.

Augustus

Zo 05-8-2018 10:30 uur Viering Mw. L. (Lauk) Spelberg, VN

Zo 19-8-2018 10:30 uur Viering Dr. W. (Willem) van der Meiden, VN

Zo 26-8-2018 10:30 uur Buitendag


Caffé Caro

In 2018 doet De Vlam letterlijk een duit in het zakje voor CaffèCaro, het bijzondere initiatief van Carolien van Ginkel. Met haar busje zoekt zij mensen op in hun eigen straat en nodigt hen uit voor een kopje thee of koffie op een provisorisch ingericht terrasje. Het is als het ware een rijdend koffie- en theehuis met als doel buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. Het is tegelijkertijd een laagdrempelige manier voor hen, die zich om wat voor redenen dan ook eenzaam voelen, weer naar buiten en onder de mensen te komen. De Vlam steunt dit doel van harte en zal voor onbepaalde tijd tijdens vieringen voor CaffèCaro collecteren. Bij lezingen of de Filmkring, staat een spaarpotje klaar. Nadere informatie: www.caffecaro.nl

Services

De Vlam kan ook gehuurd worden: een bovenzaal met podium, orgel, vleugel en geluidsinstallatie en een benedenzaal annex keuken. Bij diverse voorzieningen moet iemand van De Vlam tegen extra vergoeding aanwezig zijn. De bovenzaal heeft een capaciteit van 90 personen, de benedenzaal van 40 personen. Nadere informatie over gebruik en voorwaarden zie Huur Gebouw De Vlam.

Contact

Bezoekadres: Beukenlaan 2, 3911 XK Rhenen

Postadres: Rijnbandijk 61, 4043 JJ Opheusden

e-Mail: info@devlamrhenen.nl


Secretaris: Mw. Ph.H. (Pien) van der Zee-Schlebaum

Penningmeester: Hr. P.C. (Pieter) Vis