Welkom bij De Vlam Rhenen

De Vlam is de naam van de vereniging Vrijzinnigen Rhenen en van het gebouw aan de Beukenlaan. De Vlam is ook het logo van vrijzinnigen in binnen- en buitenland en staat symbool voor bron van inspiratie en verlichting.

“Vrijzinnig” wil in dit verband zeggen dat wij ons vrij en ongebonden voelen in ons geloof of onze levensovertuiging. Niets of niemand heeft bij ons de waarheid in pacht, maar wel zijn wij, leden, begunstigers en vrienden van De Vlam, samen of individueel op zoek naar schoonheid, zin en betekenis in ons leven.

Daarbij laten we ons inspireren door de christelijke traditie, maar staan ook open voor andere religieuze of wijsgerige bronnen. Daarnaast is er veel aandacht voor de raakvlakken met beeldende kunst en cultuur, natuur, wetenschap en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

We vormen een gemeenschap met de blik naar buiten gericht en zien De Vlam het liefst als een levendige ontmoetingsplaats voor bezinning en inspiratie waar mensen van verschillend pluimage zich welkom weten en thuis voelen.

Activiteitenoverzicht December 2017

Zo 03-12-2017 10:30 uur 1e advent m.m.v. Marrie van Leeuwen

Za 09-12-2017 20:00 uur Concert Ruth Carasso, verteller en Jacobus den Herder, piano

Zo 10-12-2017 10:30 uur Amerongen, 2e advent m.m.v. Hr. G. (Gertjaap) Kardol, VN

Di 12-12-2017 20:00 uur Filmkring De Vlam: “Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?”, 2014

Zo 17-12-2017 10:30 uur Viering 3e advent m.m.v. Mw. Ds. M. de Klerck-Bets, Rem

Zo 24-12-2017 10:30 uur Klankconcert Thérèse Evers

Ma 25-12-2017 00:00 uur Viering Kerstmis m.m.v. Mw. Ds. M.M. (Monique) van Zoest, VN

Klik hier voor het complete jaarprogramma
Korte berichten


Tentoonstelling glasfusen

Van 17 december 2017 tot 24 februari 2018 is in De Vlam een tentoonstelling over objecten van glas van de kunstenaars Justa en Erik Baumann. De werken bevatten o.m. schalen, objecten voor in de tuin, glashangers voor het raam en voor het raam staand glaswerk.

De opening van de tentoonstelling vindt plaats op zondag 17 december om 12.00 uur. Na de openingsmiddag kunt u de expositie bekijken rond de lezingen, films en concerten in De Vlam, Beukenlaan 2 in Rhenen. U bent van harte welkom!

Nieuwjaarsbijeenkomst Op zondag 7 januari om 11.00 uur houden we onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst met na afloop een gezellige, winterse lunch met soep en brood. Het bestuur nodigt iedereen van harte uit. Hiermee willen we iedereen (en dat is ook vrijwel iedereen) bedanken, die actief is voor De Vlam of het nu om hand- en spandiensten gaat of om klussen in een commissie of werkgroep. Het enige wat u moet doen is u opgeven bij het bestuur per mail, telefoon of op de intekenlijst die op het prikbord hangt. Eventueel dieetwensen opgeven.

Bezoek , Centraal Museum Utrecht

Pyke Koch, magisch realisme, staat centraal in het programma. Zijn korte bewondering voor Mussolini in de oorlog geeft hem het imago van 'goede kunst, foute man'. In deze tentoonstelling wordt voor het eerst zijn werk vanuit een contemporaine context belicht. Zaterdag 20 januari 2018 organseert de Programmacommissie een excursie met een gids. Zie verder pagina Kunst


Services

De Vlam kan ook gehuurd worden: een bovenzaal met podium, orgel, vleugel en geluidsinstallatie en een benedenzaal annex keuken. Bij diverse voorzieningen moet iemand van De Vlam tegen extra vergoeding aanwezig zijn. De bovenzaal heeft een capaciteit van 90 personen, de benedenzaal van 40 personen. Nadere informatie over gebruik en voorwaarden zie Huur Gebouw De Vlam.

Contact

Bezoekadres: Beukenlaan 2, 3911 XK Rhenen

Postadres: Rijnbandijk 61, 4043 JJ Opheusden

e-Mail: info@devlamrhenen.nl


Voorzitter: Mw. G.E. (Grietje) van der Voet – Stam

Secretaris: Mw. Ph.H. (Pien) van der Zee-Schlebaum

Penningmeester: Hr. P.C. (Pieter) Vis