Welkom bij De Vlam Rhenen

De Vlam is de naam van de vereniging Vrijzinnigen Rhenen en van het gebouw aan de Beukenlaan. De Vlam is ook het logo van vrijzinnigen in binnen- en buitenland en staat symbool voor bron van inspiratie en verlichting.

“Vrijzinnig” wil in dit verband zeggen dat wij ons vrij en ongebonden voelen in ons geloof of onze levensovertuiging. Niets of niemand heeft bij ons de waarheid in pacht, maar wel zijn wij, leden, begunstigers en vrienden van De Vlam, samen of individueel op zoek naar schoonheid, zin en betekenis in ons leven.

Daarbij laten we ons inspireren door de christelijke traditie, maar staan ook open voor andere religieuze of wijsgerige bronnen. Daarnaast is er veel aandacht voor de raakvlakken met beeldende kunst en cultuur, natuur, wetenschap en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

We vormen een gemeenschap met de blik naar buiten gericht en zien De Vlam het liefst als een levendige ontmoetingsplaats voor bezinning en inspiratie waar mensen van verschillend pluimage zich welkom weten en thuis voelen.

Juni

Zo 03-6-2018 10:30 uur Viering m.m.v. Ds. P.J.A. Nissen, Rem

Za 09-6-2018 09:30 uur Zomerwandeling Gelukkigerwijspad

Zo 17-6-2018 10:30 uur Viering m.m.v. Frits Muller

Op 18 mei is het 50 jaar geleden dat ons gebouw De Vlam, Centrum van Cultuur en bezinning, Beukenlaan 2 te Rhenen, feestelijk in gebruik werd genomen. Dit willen wij vieren door het organiseren van verschillende activiteiten:

Zaterdag 5 mei: Kunst uit eigen bezit, opening 15.30 u

In de tentoonstelling exposeren leden en begunstigers van De Vlam schilderijen, beelden e.d. uit eigen bezit. De opening wordt afgesloten met een drankje en een hapje. De tentoonstelling is te zien van 5 mei tot 19 juni. Tegelijkertijd is er een expositie in de benedenzaal met foto's van de bouw van De Vlam en van de opening in 1968.

Zondag 6 mei: koffieconcert, 12.00 tot 12.45 uur

Een Klein Italiaans Koffieconcert door a capellakoor Rhenus Cantat. Na het concert is er koffie en een kleine versnapering.

Zondag 27 mei: muzikale middag, 15.00—17.00 uur

Leden, begunstigers en (leerlingen van) de muziekdocenten die in De Vlam lesgeven of leerlinguitvoeringen organiseren, verzorgen korte muziekoptredens. Het wordt een informeel evenement met een hapje en een drankje.

We hopen u te kunnen begroeten op een van deze evenementen. U bent van harte welkom!

Gebouw De Vlam 50 jaar!

Caffé Caro

In 2018 doet De Vlam letterlijk een duit in het zakje voor CaffèCaro, het bijzondere initiatief van Carolien van Ginkel. Met haar busje zoekt zij mensen op in hun eigen straat en nodigt hen uit voor een kopje thee of koffie op een provisorisch ingericht terrasje. Het is als het ware een rijdend koffie- en theehuis met als doel buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. Het is tegelijkertijd een laagdrempelige manier voor hen, die zich om wat voor redenen dan ook eenzaam voelen, weer naar buiten en onder de mensen te komen. De Vlam steunt dit doel van harte en zal voor onbepaalde tijd tijdens vieringen voor CaffèCaro collecteren. Bij lezingen of de Filmkring, staat een spaarpotje klaar. Nadere informatie: www.caffecaro.nl

Iconen

Maart staat in het teken van de iconen. Op 4 maart wordt in De Vlam een tentoonstelling geopend met een dertigtal iconen van de hand van de fijnschilders Marijke Alkema en Jansje Aaltink. Zaterdag 17 maart houdt Paul Benninkmeijer een lezing over iconen. En tot slot is een excursie georganiseerd naar het Ikonenmuseum Kampen, die plaats vindt op 24 maart (zie Kunst).

Services

De Vlam kan ook gehuurd worden: een bovenzaal met podium, orgel, vleugel en geluidsinstallatie en een benedenzaal annex keuken. Bij diverse voorzieningen moet iemand van De Vlam tegen extra vergoeding aanwezig zijn. De bovenzaal heeft een capaciteit van 90 personen, de benedenzaal van 40 personen. Nadere informatie over gebruik en voorwaarden zie Huur Gebouw De Vlam.

Contact

Bezoekadres: Beukenlaan 2, 3911 XK Rhenen

Postadres: Rijnbandijk 61, 4043 JJ Opheusden

e-Mail: info@devlamrhenen.nl


Secretaris: Mw. Ph.H. (Pien) van der Zee-Schlebaum

Penningmeester: Hr. P.C. (Pieter) Vis