Welkom bij De Vlam Rhenen

De Vlam is de naam van de vereniging Vrijzinnigen Rhenen en van het gebouw aan de Beukenlaan. De Vlam is ook het logo van vrijzinnigen in binnen- en buitenland en staat symbool voor bron van inspiratie en verlichting.

“Vrijzinnig” wil in dit verband zeggen dat wij ons vrij en ongebonden voelen in ons geloof of onze levensovertuiging. Niets of niemand heeft bij ons de waarheid in pacht, maar wel zijn wij, leden, begunstigers en vrienden van De Vlam, samen of individueel op zoek naar schoonheid, zin en betekenis in ons leven.

Daarbij laten we ons inspireren door de christelijke traditie, maar staan ook open voor andere religieuze of wijsgerige bronnen. Daarnaast is er veel aandacht voor de raakvlakken met beeldende kunst en cultuur, natuur, wetenschap en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

We vormen een gemeenschap met de blik naar buiten gericht en zien De Vlam het liefst als een levendige ontmoetingsplaats voor bezinning en inspiratie waar mensen van verschillend pluimage zich welkom weten en thuis voelen.

Activiteitenoverzicht

Januari 2018

Zo 07-1-2018 11:00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst eigen leden

Di 09-1-2018 20:00 uur Film i.s.m. Amnesty: “The Danish girl”, Tom Hooper, 2016

Za 13-1-2018 10:30 uur Concert Duo Bilitis, 2 harpen en mezzosopraan

Zo 14-1-2018 10:30 uur Viering m.m.v. Hr. J.B.(Hans) le Grand, Unitarians

Za 20-1-2018 10:30 uur Bezoek tentoonstelling Pijke Koch, Centraal Museum Utrecht

Zo 21-1-2018 10:30 uur Oecumenische dienst in Gedachteniskerk

Vr 26-1-2018 10:00 uur Koffie met Monique

Zo 28-1-2018 10:30 uur Viering m.m.v. Mw. Ds. E. (Esseldien) Wennink, VN

Klik hier voor het complete jaarprogramma


Korte berichten

Caffé Caro: In 2018 doet De Vlam letterlijk een duit in het zakje voor CaffèCaro, het bijzondere initiatief van Carolien van Ginkel. Met haar busje zoekt zij mensen op in hun eigen straat en nodigt hen uit voor een kopje thee of koffie op een provisorisch ingericht terrasje. Het is als het ware een rijdend koffie- en theehuis met als doel buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. Het is tegelijkertijd een laagdrempelige manier voor hen, die zich om wat voor redenen dan ook eenzaam voelen, weer naar buiten en onder de mensen te komen. De Vlam steunt dit doel van harte en zal voor onbepaalde tijd tijdens vieringen voor CaffèCaro collecteren. Bij lezingen of de Filmkring, staat een spaarpotje klaar.

Nadere informatie: www.caffecaro.nl

Tentoonstelling glasfusen: van 17 december 2017 tot 24 februari 2018 is in De Vlam een tentoonstelling over objecten van glas van de kunstenaars Justa en Erik Baumann. De werken bevatten o.m. schalen, objecten voor in de tuin, glashangers voor het raam en voor het raam staand glaswerk. U kunt de expositie bekijken rond de vieringen, lezingen, films en concerten in De Vlam, Beukenlaan 2 in Rhenen. U bent van harte welkom!

Nieuwjaarsbijeenkomst: op zondag 7 januari om 11.00 uur houden we onze traditionele nieuwjaars-bijeenkomst met na afloop een gezellige, winterse lunch met soep en brood. Het bestuur nodigt iedereen van harte uit. Hiermee willen we allen bedanken, die actief zijn voor De Vlam of het nu om hand- en spandiensten gaat of om klussen in een commissie of werkgroep. Tevens nemen wij afscheid van Grietje van der Voet, die haar taak als voorzitter heeft beëindigd per 1 januari 2018. Zij zal nog wel actief blijven in onze vereniging bij het verrichten van diverse taken.

Bezoek Centraal Museum Utrecht: Pyke Koch, magisch realisme, staat centraal in het programma. Zijn korte bewondering voor Mussolini en zijn dubieuze activiteiten gedurende de Tweede Wereldoorlog geeft hem het imago van 'goede kunst, foute man'. In deze tentoonstelling wordt voor het eerst zijn werk vanuit een contemporaine context belicht. Zaterdag 20 januari 2018 organseert de Programmacommissie een excursie met een gids. Zie verder pagina Kunst.


Services

De Vlam kan ook gehuurd worden: een bovenzaal met podium, orgel, vleugel en geluidsinstallatie en een benedenzaal annex keuken. Bij diverse voorzieningen moet iemand van De Vlam tegen extra vergoeding aanwezig zijn. De bovenzaal heeft een capaciteit van 90 personen, de benedenzaal van 40 personen. Nadere informatie over gebruik en voorwaarden zie Huur Gebouw De Vlam.

Contact

Bezoekadres: Beukenlaan 2, 3911 XK Rhenen

Postadres: Rijnbandijk 61, 4043 JJ Opheusden

e-Mail: info@devlamrhenen.nl


Voorzitter: Mw. G.E. (Grietje) van der Voet – Stam

Secretaris: Mw. Ph.H. (Pien) van der Zee-Schlebaum

Penningmeester: Hr. P.C. (Pieter) Vis