Welkom bij De Vlam Rhenen

De Vlam is de naam van de vereniging Vrijzinnigen Rhenen en van het gebouw aan de Beukenlaan. De Vlam is ook het logo van vrijzinnigen in binnen- en buitenland en staat symbool voor bron van inspiratie en verlichting.

“Vrijzinnig” wil in dit verband zeggen dat wij ons vrij en ongebonden voelen in ons geloof of onze levensovertuiging. Niets of niemand heeft bij ons de waarheid in pacht, maar wel zijn wij, leden, begunstigers en vrienden van De Vlam, samen of individueel op zoek naar schoonheid, zin en betekenis in ons leven.

Daarbij laten we ons inspireren door de christelijke traditie, maar staan ook open voor andere religieuze of wijsgerige bronnen. Daarnaast is er veel aandacht voor de raakvlakken met beeldende kunst en cultuur, natuur, wetenschap en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

We vormen een gemeenschap met de blik naar buiten gericht en zien De Vlam het liefst als een levendige ontmoetingsplaats voor bezinning en inspiratie waar mensen van verschillend pluimage zich welkom weten en thuis voelen.

September

Zo. 2, 10:30u Startzondag Eigen leden

Zo. 2, 12:00u Opening tentoonstelling

Di. 4, 20:00u Film Amnesty Loving, regie Jeff Nichols (2016)

Zo. 9, 10:30u Viering Mw. Ds. M.M. (Monique) van Zoest, VN

Zo.16, 10:30u Lezing Menselijke identiteit in een high-tech tijd, Neelke van Doorn

Zo.23, 10:30u Lezing en meditatie Kennismaken met meditatie, Elles Nap

Vr.28, 10:00u Koffie met Monique

Zo.30, 10:30u Viering Mw. C.A. (Ineke) van de Kuil, VN

Zondag 2 september presenteert De Vlam zijn jaarprogramma voor het seizoen 2018-2019. Commissieleden vertellen over de inhoud van de komende lezingen, cursussen, films en tentoonstellingen. De presentaties beginnen om 10.30 uur.

Om 12.00 uur wordt een nieuwe tentoonstelling geopend met geschilderde portretten van de hand van de kunstenaars Kemp van Ginkel en Jeannie van der Heiden. Er is dan gelegenheid om met een drankje en een knabbeltje met elkaar van gedachten te wisselen.

U bent van harte uitgenodigd, entree is gratis!

Services

De Vlam kan ook gehuurd worden: een bovenzaal met podium, orgel, vleugel en geluidsinstallatie en een benedenzaal annex keuken. Bij diverse voorzieningen moet iemand van De Vlam tegen extra vergoeding aanwezig zijn. De bovenzaal heeft een capaciteit van 90 personen, de benedenzaal van 40 personen. Nadere informatie over gebruik en voorwaarden zie Huur Gebouw De Vlam.

Contact

Bezoekadres: Beukenlaan 2, 3911 XK Rhenen

Postadres: Rijnbandijk 61, 4043 JJ Opheusden

e-Mail: info@devlamrhenen.nl


Secretaris: Mw. Ph.H. (Pien) van der Zee-Schlebaum

Penningmeester: Hr. P.C. (Pieter) Vis