แจ้งเลื่อนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาครูฯ โดย หน่วยพัฒนาครู สพม.หนองคายทุกหลักสูตร
จนกว่าสถานการณ์ COVID-19 จะคลี่คลาย
ขออภัยในความไม่สะดวก

ปฏิทินการอบรมพัฒนาครูตามหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
โดยมีระยะเวลาการรับรองตั้งแต่ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ถึง 13 สิงหาคม 2564
ดาวน์โหลดที่นี่

ลงทะเบียน (หลักสูตรที่ 1)

รหัสหลักสูตร 623021052 (การตอบกลับ)

ลงทะเบียน (หลักสูตรที่ 2)

รหัสหลักสูตร 623031059 (การตอบกลับ)

ลงทะเบียน (หลักสูตรที่ 3)

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม

ลงทะเบียน (หลักสูตรที่ 4)

รหัสหลักสูตร 629292003 (การตอบกลับ)

ลงทะเบียน (หลักสูตรที่ 5)

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม

ลงทะเบียน (หลักสูตรที่ 6)

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม

ลงทะเบียน (หลักสูตรที่ 7)

รหัสหลักสูตร 623183004 (การตอบกลับ)

ลงทะเบียน (หลักสูตรที่ 8)

รหัสหลักสูตร 623141019 (การตอบกลับ)

ลงทะเบียน (หลักสูตรที่ 9)

รหัสหลักสูตร 624182007 (การตอบกลับ)

ลงทะเบียน (หลักสูตรที่ 10)

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม

ลงทะเบียน (หลักสูตรที่ 11)

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม

ลงทะเบียน (หลักสูตรที่ 12)

รหัสหลักสูตร 624182014 (การตอบกลับ)

ลงทะเบียน (หลักสูตรที่ 13)

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

ลงทะเบียน (หลักสูตรที่ 14)

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม

ลงทะเบียน (หลักสูตรที่ 15)

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม

ลงทะเบียน (หลักสูตรที่ 16)

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม

ลงทะเบียน (หลักสูตรที่ 17)

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)