Denne guiden presenterer de grunnleggende designelementene og enkle retningslinjer for bruk. Sammen utgjør de fundamentet til alt som skal produseres i VID sin nye profil. Guiden skal gjøre det enkelt å bestille, designe eller produsere materiell og flater i tråd med VID sin profil. VID skal kjennetegnes av et gjennomført design som formidler skolens verdier gjennom en klar og tydelig bruk av logo, typografi, farger, bilder og layout.

VID skal kjennetegnes av et gjennomført design som formidler skolens verdier gjennom en klar og tydelig bruk av logo, typografi, farger, bilder og layout.