КАФЕДРА ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ та ТОПОГРАФІЧНОЇ АНАТОМІЇ

НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

(місто КИЇВ)

М.І.ПИРОГОВ (1810-1881)

"Люблю и уважаю молодость, потому что помню свою…"

М.І.Пирогов

(З підпису до особистої фотографії, яка була подарована студентам Київського Університету)

В.О.КАРАВАЄВ (1811-1892)

"Хірургія є божественним мистецтвом, предмет якого - прекрасний і священний людський образ.

Вона повинна піклуватися про те, щоб дивовижна домірність його форм, де-небудь порушена, знову була відновлена" Гьоте

Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії була створена однією з перших на медичному факультеті Київського університету Святого Володимира і займає особливе місце в навчальному процесі вищої медичної освіти. На кафедрі викладаються теоретична дисципліна - топографічна анатомія і клінічна дисципліна - оперативна хірургія. Ця кафедра є містком між теоретичною та практичною підготовкою лікаря.

Топографічна анатомія не є лише частиною анатомії людини взагалі, це є анатомія лікаря, насамперед лікаря хірургічного фаху. Топографічна анатомія розглядає ділянки та органи тіла людини в усьому розмаїтті їх взаємозв`язків, як морфологічних, так і функціональних, вона пояснює генез симптомів і синдромів, є підгрунтям для клінічного обстеження хворого. Тобто, це є прикладна чи клінічна анатомія, яка необхідна лікарю будь-якого фаху.

Оперативна хірургія є частиною хірургії взагалі, яка вивчає безпосередньо сам акт хірургічної інтервенції в організм людини, викладає його головні принципи і навчає первинним мануальним прийомам хірургії. Треба пам`ятати, що “хірургія” не є лише наукою, але й ремеслом, мистецтвом, де мало знати - треба ще і вміти