Tour Creator

Tour Creator er et produkt fra Google der DU, eller dine elever, kan skape virtuelle reiser (ekspedisjoner).

Det er mulig å laste opp egne bilder eller bruke innhold fra Google Street view for å skape en "tour"

Før du starter opp kan det være et poeng å se på noen av de ekspedisjonene som andre har laget og delt.

Gå til https://poly.google.com/ og klikk på de tre linjene og velg ekspedisjoner

Hver ekspedisjon er bygget opp av flere scener som gjør at du kan se deg rundt.

Se etter "Interessepunkter" i bildene. De kan du klikke på for å få mer informasjon om dette stedet.

For å dele en ferdig ekspedisjon med andre så klikker du på del (1) og velger på hvilken måte du ønsker å dele denne på (2)


Under deler jeg et eksempel som er innebygd i en nettside

Start på din egen ekspedisjon

Nettstedet Poly er et flott utgangspunkt å starte med for å se hva som er mulig, men å gjøre noe eget er mye mer tilfredsstillende.

Hvorfor lage en tradisjonell plakat eller presentasjon når du kan ta elevene ut på en tur!

Noe du kan starte med er å la noen få studenter til å skape en tur på skolen deres. Denne kan man siden bruke for å ønske nye elever velkommen eller som informasjon til foresatte.

Gå til https://vr.google.com/tourcreator/ og sett igang

(Du må logge på med din googlekonto)

Klikk på get started og velg om du vil starte fra scratch eller om du vil begynne med en av de mange MALENE som er tilgjengelige.

Gi din ekspedisjon et navn og last opp et forsidebilde.

Du lager en scene gjennom å søke etter et sted på Google Maps eller å laste opp et eget bilde

Hvis du ønsker å bruke et bilde etter et søk klikker du på Add Scene

Nå kan du legge til interessepunkter i ditt bilde. Klikk på "add pint of interest" (1) og legg til beskrivelse. Hvis du ønsker kan du også få et bilde til å dykke opp når man klikker på interessepunktet (2)

Nå kan du velge å lage flere scener, flytte dem i forhold til hverandre eller rett og slett publisere arbeide ditt

Publisere

Når du publiserer (1) får du noen valg. Skal din ekspedisjon være (2) offentlig (public) eller ikke søkbar (unlisted). Når du har valgt dette er det bare å velge publish (3) og da kan du enten (4) se på din ekspedisjon, kopiere lenken til den eller bare klikke "done" og gjøre noe annet..