Tangrampussel

På et tidspunkt i livet ditt, sannsynligvis på skolen, har du hatt sjansen til å spille med et tangram-puslespill. Hvis du ikke er kjent med dette, er tangrampussel et populært kinesisk puslespill som består av:

  • 2 store rettvinklede trekanter
  • 1 middels rettvinklet trekant
  • 2 mindre rettvinklede trekanter
  • 1 kvadrat
  • 1 parallellogram

Målet med tangramgåter er å lage et bilde ved å bevege, rotere og snu brikkene etter behov. Eks å lage inkluderer dyr, båter, mennesker, gjenstander, bokstaver og slikt.

På skoler kan tangrammer være en fin måte for elevene å lære og utforske:

  • Problemløsing
  • Romlig resonnement
  • Geometri-transformasjoner - bevegelse (oversettelse), dreie (rotasjon), bla (refleksjon)
  • brøk/del av
  • Kreativitet - å lage egne tangramgåter

Flytte, rotere og snu figurer

Google Tegninger gir mange alternativer for deg å flytte, rotere og snu figurer. Du kan bruke musen eller tastaturet, eller til og med en kombinasjon av begge for å manipulere figurene etter behov. Se listen nedenfor for alternativer.

For å flytte en figur

Flytte fritt - Klikk på objektet og dra det dit du ønsker

Flytt med piltast - Klikk på objekt og flytt med piltaster

Flytt en pixel med piltast - klikk og flytt med Shift+piltast antall pixler

For å rotere en figur

Roterer fritt - klikk på figuren og dra i den blå rotasjonssirkelen

Rotere 90 grader - klikk på figuren, velg organiser, roter og velg alternativ (med eller mot klokken)

Rotere 15 grader fritt - klikk på figuren og hold nede Shift når du drar den blå rotasjonssirkelen

Rotere 15 grader - klikk på figuren og Alt+ piltastene høyere/venstre (med og mot klokken)

Rotere 1 grad - klikk på figuren og Shift + Alt + piltastene høyere/venstre (med og mot klokken)

Snu en figur

Snu horisontalt - klikk på figuren, velg organiser, roter og velg alternativ vend horisontalt

Snu vertikalt - klikk på figuren, velg organiser, roter og velg alternativ vend vertikalt

Alternativt høyreklikk på figuren og velg roter - vend....

Klikk på objektene/bildene og du kan lage en kopi av pusslet som du kan dele med dine elever.

Nøkkel

Fly

Hund

Hus

Seilbåt

Pil

Person

Fisk

Svan

Katt

Kanin

Hest

Spillere

Trekant

Løper

prøv selv