เด็กเวิร์ค

Dek Work and Travel USA

📍รวมไลน์กลุ่มของเด็กเวิร์คในแต่ละรัฐในอเมริกา 🇺🇸

ℹ️ ชื่อกลุ่มไลน์ (เรียงตามชื่อรัฐที่จะไปอยู่)


Alabama - AL: http://line.me/ti/g/bYR4Hgvxo0

Alaska - AK: http://line.me/ti/g/FQ521w_w2i

Arizona - AZ: http://line.me/ti/g/avu_jWHZg7

Arkansas - AR: http://line.me/ti/g/tPRAuRoC-c

California - CA: http://line.me/ti/g/OLu6UdVbsv

Colorado - CO: http://line.me/ti/g/KTeERCl9DY

Connecticut - CT: http://line.me/ti/g/MKWs5Zb3mV

Delaware - DE: http://line.me/ti/g/84Uy2ik6qs

Florida - FL: http://line.me/ti/g/VCMV22iJ7s

Georgia - GA: http://line.me/ti/g/Op_aJXsDnL

Hawaii - HI: http://line.me/ti/g/v42Cy9yBlw

Idaho - ID: http://line.me/ti/g/MPE2AiijBA

Illinois - IL: http://line.me/ti/g/_BLMbjCgOG

Indiana - IN: http://line.me/ti/g/pufANogORB

Iowa - IA: http://line.me/ti/g/RHzZsAEdcr

Kansas - KS: http://line.me/ti/g/gnBUNeDU-p

Kentucky - KY: http://line.me/ti/g/OyPYawt3Ei


Louisiana - LA: http://line.me/ti/g/SIlArNBGrc

Maine - ME: http://line.me/ti/g/3z_0Vy-K1V

Maryland - MD: http://line.me/ti/g/z5yOS7DFbZ

Massachusetts - MA: http://line.me/ti/g/eMN99DBWP9

Michigan - MI: http://line.me/ti/g/ZVKQl7sOVZ

Minnesota - MN: http://line.me/ti/g/MVohRjcun_

Mississippi - MS: http://line.me/ti/g/bMvS3o-V7n

Missouri - MO: http://line.me/ti/g/JGOBgrdSR3

Montana - MT: http://line.me/ti/g/VPl_K55zLO

Nebraska - NE: http://line.me/ti/g/dyeAtA6dzw

Nevada - NV: http://line.me/ti/g/lJizUDMNDT

New Hampshire - NH: http://line.me/ti/g/qFxy-UyASf

New Jersey - NJ: http://line.me/ti/g/RKk2ZchknG

New Mexico - NM: http://line.me/ti/g/XtGYAFHyrP

New York - NY: http://line.me/ti/g/Kjjhni3NHq

North Carolina - NC: http://line.me/ti/g/3cFiZCVjMQ

North Dakota - ND: http://line.me/ti/g/FBB3Avu4zz


Ohio - OH: http://line.me/ti/g/GYi5tyIgte

Oklahoma - OK: http://line.me/ti/g/2-Nit3D2M2

Oregon - OR: http://line.me/ti/g/kBr6RBeOYi

Pennsylvania - PA: http://line.me/ti/g/WQGn_67cgN

Rhode Island - RI: http://line.me/ti/g/jMVtIwTLFf

South Carolina - SC: http://line.me/ti/g/5RG0MZk5TH

South Dakota - SD: http://line.me/ti/g/I4QgTiyVBr

Tennessee - TN: http://line.me/ti/g/f_M1nh5e9O

Texas - TX: http://line.me/ti/g/HcRdG59ckP

Utah - UT: http://line.me/ti/g/tMOwUz9Rnl

Vermont - VT: http://line.me/ti/g/BiXCJq60uO

Virginia - VA: http://line.me/ti/g/AK1rWgl72-

Washington - WA: http://line.me/ti/g/64-rPEz3b5

Washington DC: http://line.me/ti/g/IItJGIKtJn

West Virginia - WV: http://line.me/ti/g/oMxbPEGCal

Wisconsin - WI: http://line.me/ti/g/uwDSF6UN-U

Wyoming - WY: http://line.me/ti/g/8nGXKdnFHj

📣 กฎสำคัญ (Terms & Agreements): ขอความกรุณา 😃

✅ ใช้คำสุภาพในกาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

✅ สามารถ mute / ปิด notification กลุ่มได้เพื่อไม่ให้ LINE กลุ่มเตือนมือถือเราทุกครั้งที่มีข้อความใหม่หรือเวลาคนใหม่เข้ามาในกลุ่ม

✅ คุยและแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ WAT เท่านั้น ใช้ติดต่อ แชร์ประสบการณ์ หาเพื่อน ที่พัก หางาน ฯลฯ

✅ สามารถช่วยเด็กเวิร์คคนอื่นได้โดยการแชร์ข้อมูลรวมไลน์กลุ่มของเด็กเวิร์คในแต่ละรัฐ โ

🔴 ข้อตกลงการใช้กลุ่ม ⚠️: กลุ่มนี้เป็นกลุ่มอิสระ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนอ่านและสมาชิกในกลุ่ม โปรดใช้วิจารณญาณในการศึกษาข้อมูลต่างๆ ผู้สร้างกลุ่มหรือทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ต่อข้อมูล การตัดสินใจ การกระทำหรือผลลัพธ์ของผู้อ่าน, ผู้ให้ข้อมูลและสมาชิกในกลุ่ม


🔴Disclaimers ⚠️: (1) Use or enter this group at your own risk. (2) This independent group was created to help readers and its members sharing useful or independent information from anybody. Please use your own judgement in making any decisions or take any actions based on any information from this group or its affiliates. The information in this group may or may not be accurate or correct or factual. The creator and its staff are not responsible or liable for any information present in this group. (4) Any information obtained from this group is not considered as an advice, recommendation, or solicitation. Readers or participants agree to use his/her own discretion when making any decision or taking any action basing on information provided or received herein.