Dekoloniseer Halle

Op de pagina Vraag & Antwoord formuleren we een antwoord op gestelde vragen in verband met het lokaal initiatief Dekoloniseer Halle en het project "Onze Congo, het koloniaal geheugen van Halle onthuld."

Meer informatie : Vraag & Antwoord

Dekoloniseren kijkt verder

De kritische aandacht voor koloniale beelden en verwijzingen in het stadsbeeld zijn een symptoom van een wereldwijde kritische beweging. Het elkaar respectvol ontmoeten en bejegenen is dringend nodig. Ook Halle moet beginnen weggroeien uit de mensonterende koloniale denkbeelden die we nog steeds meeslepen.

Dekoloniseer Halle wil een lokaal participatief project zijn om kennis en ervaringen uit te wisselen en te delen. Daarom is er ook de sociale netwerk site "Onze Congo, het koloniaal geheugen van Halle onthuld" als forum en klankbord. Iedereen kan ons hierbij helpen.

Meer informatie : Facebookpagina Dekoloniseer Halle

Dekoloniseren is een werkwoord

Iedereen kan het in de praktijk brengen in zijn of haar eigen domein. Het is een bewustwordingsproces, dat leidt tot andere manieren van denken en doen. Het komt erop aan inzicht te krijgen in de diepe impact van het koloniale denken op ons dagelijks leven, om ons ervan te kunnen bevrijden en tegenwicht te bieden.

Meer informatie : Dekoloniseer de lokale samenleving

#DekoloniseerHalle is meer dan een hashtag, het is een lokaal burgerinitiatief :

  • Lokaal platform
  • Activiteiten
  • Bibliotheek
  • Lesmateriaal
  • Studie en documentatie
  • Informatie & Links
  • Agenda
  • Pers

Meer informatie : Ontdek Dekoloniseer Halle

Dekoloniseren kun je leren

"In 5 lesactiviteiten ontdekken leerlingen uit de derde graad lager onderwijs, via verschillende werkvormen, de sporen van het koloniaal verleden. De lessenreeks wil goed samenleven in onze samenleving stimuleren. Reflectie over het koloniaal verleden en de link met vandaag staat centraal."

Meer informatie : Studio Globo