Dekoloniseren is een werkwoord

ONZE CONGO ABC

Hedendaagse zoektocht naar een nieuwe toekomst

  • Uitgangspunt Dekoloniseer Halle : onze beeldvorming van de koloniale geschiedenis hangt met haken en ogen aan elkaar en ons koloniaal geheugen zit vol gaten en blinde vlekken.
  • Dekoloniseer Halle wil het lokaal dekoloniseringsproces aanmoedigen en stimuleren en bouwt daarmee aan een nieuwe samenleving.
  • Hiermee nieuw referentiekader scheppen in verband met kolonisatie en dekolonisatie en zo de emotioneel geladen koloniale geschiedenis - met alle complexiteit en nuances - doorgronden.
  • Dekoloniseren is een werkwoord: iedereen kan het in de praktijk brengen in zijn of haar eigen domein. Het is een bewustwordingsproces, dat leidt tot andere manieren van denken en doen.