D Writing

แนวคิดฝึกเด็กเขียนในรูปแบบใหม่ ไม่เหมือนใครในโลก

เขียนจากความรู้สึก เล่าเรื่องจากความคิด

กระบวนการโค้ชชิ่ง D Writing แตกต่างโดยสิ้นเชิงกับการเรียนการสอนโดยทั่วไป เน้นกิจกรรมเขียนจากความรู้สึก เล่าเรื่องจากความคิด ชักชวนให้เด็กให้ดึงทุนความรู้ของแต่ละคนมาใช้เขียนเรื่องราวด้วยวิถีธรรมชาติ ไม่มีการสอน แต่ใช้วิธีการโค้ชชิ่ง โดยโค้ชทำหน้าที่ช่วยประคับประคอง ขัดเกลาความรู้ ชักชวนให้เด็กคิดและฝึกทักษะอย่างมีขั้นตอน ไม่มุ่งเป้าหมายจนหลงลืมความสนุกของเด็กในระหว่างการฝึกฝน

D Writing เน้นให้เด็กสื่อสารผ่านการเขียนภาษาอังกฤษตามวิถีธรรมชาติ ไม่กลัวเขียนผิด ไม่ยึดติดไวยากรณ์ เขียนจากความรู้สึกตามแนวคิดเด็กสองภาษา โค้ชจะให้คำชี้แนะ ขัดเกลา ให้ต้นแบบการเขียนที่เด็กยังไม่รู้ ในแต่ละชุดฝึก เด็กจะประทับการเขียนจากความรู้สึก เล่าเรื่องจากความคิด และการขัดเกลาเป็นชุดประสบการณ์เดียวกัน เด็กจะค่อยๆ สะสมทุนความรู้ เหมือนหยอดเงินใส่กระปุกสะสมไปทีละเล็กทีละน้อย เด็กแต่ละคนจะได้รับทุนความรู้และทักษะเพิ่มพูนขึ้น เด็กจะสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้ดีและชำนาญเพียงใด ขึ้นกับทุนที่สะสมไว้นั่นเอง


คอนเซปต์: ฝึกเขียนภาษาอังกฤษครั้งละ 10-15 นาที ต่อชุดฝึก ฝึกอย่างต่อเนื่องภายใน 1-3 เดือน โค้ชจะส่งชุดฝึกให้พ่อแม่ทีละชุด พ่อแม่ต้องช่วยทำหน้าที่ผู้สนับสนุนการฝึก โดยทำความเข้าใจชุดฝึก แล้วถ่ายทอดให้น้องเข้าใจ ช่วยดูแลให้น้องได้ทำแบบฝึกอย่างน้อยวันละ 1 ชุด เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษตามแนวคิดเด็กสองภาษา โค้ชจะทำหน้าที่ช่วยประคับประคอง ขัดเกลาความรู้ ชักชวนให้เด็กคิดและฝึกทักษะอย่างมีขั้นตอน

D Writing

ความแตกต่างระหว่างการฝึกเขียนแบบ D Writing กับโรงเรียนหรือที่อื่นอย่างไร

o เป็นการโค้ชชิ่งเด็กให้เขียน ไม่ใช่การสอน

o ฝึกเด็กให้เขียนจากความรู้สึก เล่าเรื่องจากความคิด ตามแนวคิดเด็กสองภาษา

o สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กอยากเขียน จับประเด็นได้ เขียนได้อย่างสละสลวย

o พ่อแม่มีส่วนร่วมในการดูแลฝึกเด็ก ทำให้เข้าใจและติดตามพัฒนาการเขียนของลูกได้อย่างใกล้ชิด

o เรียนได้เลยทันที

D Writing

ราคา 2,000 บาทต่อหลักสูตร 1 เดือน สมัคร 2 เดือน 3,000 (ลด 25%)

วิธีสมัคร

**โปรดทำให้ครบทั้งสองขั้นตอนนะครับ สำคัญมาก**


1. โอนเงินเข้าบัญชี

รบกวนให้โอนเงินเป็นเศษสตางค์ เพื่อการตรวจสอบด้วย เช่น 2,000.12

(เหตุผล: แต่ละท่านจะตัดสินใจโอนเศษสตางค์ไม่เท่ากันในช่วงเวลาที่ต่างกันไป เมื่อคุณแจ้งข้อมูลทั้งสองอย่างมา ก็ทำให้ผมสามารถระบุคนโอนได้ทันที ดังนั้นไม่จำเป็นต้องแนบสลิปมาให้ยุ่งยากครับ)


เลขที่บัญชี 6792194085 ธนาคารกสิกรไทย

นายพงษ์ระพี เตชพาหพงษ์


2. แจ้งรายละเอียดการโอน (ให้โอนเงินก่อนแจ้ง เพราะเวลาที่โอนเข้าจริงจะช่วยในการระบุคนโอนได้ครับ)

เมื่อโอนเสร็จแล้ว โปรดแจ้งรายละเอียดการโอน โดยกรอกตามลิงค์นี้ครับ

http://dw.2pasa.com


หมายเหตุ:

  • หากมีข้อสงสัยในการลงทะเบียน อีเมล์มาที่ dek2pasa@gmail.com หรือแอดไลน์ @2pasa
  • ระบบนี้ไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ ทีมงานจะตรวจสอบและอีเมล์แจ้งกลับ จากนั้นทีมงานจะอัปเดทรายชื่อคนโอน ดังนั้นอาจจะใช้เวลาหนึ่งหรือสองวัน
  • ท่านที่โอนแล้วตามขั้นตอนที่กล่าว ไม่ต้องร้อนใจเรื่องการตอบรับ ให้เก็บหลักฐานเอาไว้