Q&A (D Home )

ถามตอบเรื่อง D Home


Q.โปรแกรมนี้ต่างจากการอ่านหนังสือหรือเข้าเวิร์กช็อปอย่างไร?

A.หนังสือเด็กสองภาษาหรือเวิร์กช็อปจะทำหน้าที่อธิบายการสอนลูกเป็นเด็กสองภาษาตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนเด็กกลายเป็นเด็กสองภาษา อะไรคือสิ่งที่ควรทำและควรเน้น อะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำ ควรหลีกเลี่ยง เพราะมันจะกัดกร่อนโหมดภาษาที่สองของเด็ก


อย่างไรก็ตามเมื่อพ่อแม่นำแนวคิดไปปฏิบัติแล้ว จากประสบการณ์ของผม ด้วยเงื่อนไขของครอบครัวที่แตกต่างกัน คุณสมบัติของเด็ก และความเข้าใจ การตีความของพ่อแม่ในเรื่องเล็กน้อยๆอาจจะแตกต่างจากแนวคิดไปได้ ทำให้การสอนไม่ตรงกับแนวคิดทีเดียว ด้วยเหตุนี้ “การดูแลการฝึกของพ่อแม่” จึงเป็นจิ๊กซอร์เพิ่มเติมในการสอนลูกเป็นเด็กสองภาษา


ถ้าพูดให้ง่ายขึ้น โปรแกรมนี้ก็คือ ทำหน้าที่เป็น “ที่ปรึกษา” หรือทำหน้าที่เป็น “โค้ช” นึกถึงนักกีฬา ที่เล่นเก่งขนาดเป็นเป็นทีมชาติหรือระดับโลก ก็ต้องมีโค้ชตลอดเพื่อช่วยดูการเล่นว่า หลุด หรือมีจุดบกพร่องตรงไหนที่ต้องปรับแก้ หรือต้องเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่า


Q.การสอนลูกเป็นเด็กสองภาษาเอง จำเป็นต้องเข้าโปรแกรมนี้ไหม และคุ้มไหมถ้าจะเข้า?

A.ถ้าพ่อแม่อ่านหนังสือเด็กสองภาษาแล้วเข้าเวิร์กช็อปแล้วเข้าใจ แนวคิดการสอนอย่างลึกซึ้ง และรู้เรื่องการดูแลเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษกับเด็กสองภาษาได้เอง ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าโปรแกรมนี้


แต่ถ้าพ่อแม่ต้องการ “โค้ชที่เป็นเจ้าของแนวคิดโดยตรง” ช่วยดูแล ในระยะเวลาการสอนช่วงหนึ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการสอนถูกต้องแม่นยำ ก็นับว่าโปรแกรมจะช่วยได้ สำหรับเรื่องคุ้มไม่คุ้มนั้น ผมอยากให้ประเมินเองว่า ค่าใช้จ่ายกับระยะเวลาการดูแล บนกติกาที่วางไว้สมเหตุสมผลหรือเปล่า


โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาให้ ผม ผู้ใหญ่บิ๊กเป็นคนตอบคำถามเอง ดูแลการฝึกเอง และเป็นการดูแลการฝึกเด็กสองภาษาแต่ละคนโดยเฉพาะ


Q.ขั้นตอนการดูแลจะเริ่มอย่างไร?

A. หลักใหญ่ๆก็คือ ผมจะต้องทราบข้อมูลของการฝึกเด็กอย่างละเอียด และชี้จุดที่ยังบกพร่อง และให้ชุดฝึกไปทดลองทำ ตรวจการสอน ติดตามการประเมินผล ชุดฝึกที่ให้ไปนั้น อาจจะแตกต่างกันไปแต่ละครอบครัว โปรแกรมนี้ไม่ใช่ระบบรวมที่ให้คนสมัครเรียนเหมือนๆกัน วิธีการติดต่อกันนั้นผมจะใช้อีเมล์คุยกันรายครอบครัว และให้ครอบครัวส่งวิดีโอที่อัปขึ้น youtube มาให้ดู เพื่อประเมินและจะได้ให้คำชี้แนะในการฝึกต่อไป

การตอบอีเมล์ของผมนั้น หลังจากได้รับอีเมล์แล้วอาจจะใช้เวลาไม่นานในวันนั้นทันที หรือมากกว่าสองวันในการตอบ ขึ้นอยู่กับภารกิจ การเดินทางและปริมาณงานที่เข้ามา และผมดูแลทุกครอบครัวที่สมัครเข้ามาอย่างเอาใจใส่ ถ้าช้าไปบ้างต้องขออภัยไว้ด้วยครับ


Q.ความถี่ของการเรียนการสอน กี่ครั้งต่อสัปดาห์?

A.ความถี่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของครอบครัว ความพร้อมของเด็กครับ เมื่อผมประเมินและแนะนำไปแล้ว ให้พ่อแม่เอาไปปรับให้ถูกต้องตามที่แนะนำ จากนั้นผมจะให้ชุดฝึกไปทำ แล้วให้ส่งกลับมาให้ดู ดังนั้นบางครอบครัวส่งการบ้านมาให้ดูสัปดาห์หนึ่งหลายครั้ง ผมก็ดูแลตามจำนวนครั้งที่ส่งมา บางครอบครัวอาจจะไม่พร้อมเท่านี้ ก็จะส่งในระยะเวลาที่ห่างกันไป