D Home WK

เวิร์กช็อปเด็กสองภาษาเข้มข้น 1+2 แถม D Home 2 เดือน

เวิร์กช็อปเด็กสองภาษาเข้มข้น 1+2 นอกจากจะเป็นเวิร์กช็อปเจอกับพ่อแม่หนึ่งวันเต็มแล้ว หลักสูตรนี้ยังแถมการโค้ชชิ่งต่อเนื่องอีก 2 เดือน ซึ่งส่วนนี้จะเรียกว่า D Home (Dek2pasa Coaching Program at Home) โดยผู้ใหญ่บิ๊กจะกำหนดเป้าหมายร่วมกับผู้เข้าเวิร์กช็อปภายใน 2 เดือนหลังการฝึกเด็กจะต้องเข้าสู่โหมดภาษาที่สอง และใน 10 เดือนเด็กจะต้องเป็นเด็กสองภาษาให้ได้

ในการฝึกผ่าน D Home นั้น ผู้ใหญ่บิ๊กจะคอยประเมินความพร้อมของเด็ก การฝึกที่ถูกต้องของพ่อแม่เป็นระยะ และแจกชุดฝึกที่เหมาะสมให้ แล้วให้พ่อแม่ส่งการบ้านชุดฝึกไปกลับเรื่อยๆ โดยใช้เครื่องมือสื่อสารที่เรียบง่ายอย่างเช่น อีเมล์ และถ่ายคลิปวิดีโอส่งกลับ

วิธีการอย่างนี้ทำให้ผู้ใหญ่บิ๊กสามารถติดตามประเมินผลของผู้เข้าอบรมเวิร์กช็อปในแต่ละคนว่า กลับไปสอนกลับไปฝึกลูกได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนจากแนวคิดเด็กสองภาษา เพราะการเดินผิดเส้นทาง จะเป็นการลดทอนโหมดสองภาษา ซึ่งสิ่งที่เสียดายที่สุดก็คือช่วงเวลาทองคำในการฝึกเด็กสองภาษาของเด็กๆ

D Home คืออะไร?

ถ้าให้ตอบสั้นที่สุด D Home คือ “ให้ผู้ใหญ่บิ๊กมาเป็นโค้ชส่วนตัว ช่วยดูแลการฝึกเด็กสองภาษาให้กับครอบครัวคุณ”

แต่ถ้าให้อธิบายมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น D Home (Dek2pasa Coaching Program at Home) เป็นโปรแกรมโค้ชชิ่งพ่อแม่ให้สอนลูกเป็นเด็กสองภาษาตามแนวคิด “เด็กสองภาษา พ่อแม่สร้าง” ได้อย่างถูกต้องตลอดเส้นทาง สิ่งใดที่พ่อแม่สอนผิด เข้าใจคลาดเคลื่อน หรือมักทำในสิ่งที่ไม่ใช่ ผู้ใหญ่บิ๊กจะประเมิน และค่อยๆบอกให้กลับเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องเอง ซึ่งการจะทำอย่างนี้ได้อย่างใกล้ชิดนั้น จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการติดต่อสื่อสารและบันทึกเก็บข้อมูลต่างๆรวมถึงพัฒนาการการสอนและการตอบสนองโหมดสองภาษาของเด็ก นี่คือคอนเซปต์ในภาพกว้างของระบบ D Home