D Home explain


D Home คืออะไร?

ถ้าให้ตอบสั้นที่สุด D Home คือ “ให้ผู้ใหญ่บิ๊กมาเป็นโค้ชส่วนตัว ช่วยดูแลการฝึกเด็กสองภาษาให้กับครอบครัวคุณ”

แต่ถ้าให้อธิบายมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น D Home (Dek2pasa Coaching Program at Home) เป็นโปรแกรมโค้ชชิ่งพ่อแม่ให้สอนลูกเป็นเด็กสองภาษาตามแนวคิด “เด็กสองภาษา พ่อแม่สร้าง” ได้อย่างถูกต้องตลอดเส้นทาง สิ่งใดที่พ่อแม่สอนผิด เข้าใจคลาดเคลื่อน หรือมักทำในสิ่งที่ไม่ใช่ ผู้ใหญ่บิ๊กจะประเมิน และค่อยๆบอกให้กลับเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องเอง ซึ่งการจะทำอย่างนี้ได้อย่างใกล้ชิดนั้น จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการติดต่อสื่อสารและบันทึกเก็บข้อมูลต่างๆรวมถึงพัฒนาการการสอนและการตอบสนองโหมดสองภาษาของเด็ก นี่คือคอนเซปต์ในภาพกว้างของระบบ D Home


ขั้นตอนการฝึก D Home มีอยู่ 4 ขั้นตอนด้วยกัน