503

เนื้อหาเทอม1

1.ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล Click

2.ตรีโกณมิติ Click

3.เวกเตอร์ในสามมิติ

-ระบบพิกัดฉากสามมิติ Click

-เวกเตอร์ Click

-เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก Click

-ผลคูณเชิงสเกลาร์ Click

-ผลคูณเชิงเวกเตอร์ Click

-แบบฝึกหัดเวกเตอร์ Click

-โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยเข้ามหาลัยเรื่องเวกเตอร์ Click

เนื้อหาเทอม2

4.จำนวนเชิงซ้อน

-การสร้างจำนวนเชิงซ้อน Click

-สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน Click

-รากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน Click

-กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน Click

-จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว Click

-รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน Click

-สมการพหุนาม Click

5.ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

-กราฟ Click

-ดีกรีของจุดยอด Click

-แนวเดิน Click

-กราฟออยเลอร์ Click

-การประยุกต์ของกราฟ Click

-สรุปทฤษฎีกราฟเบื้องต้น Click

6.ความน่าจะเป็น

-กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ Click

-วิธีเรียงสับเปลี่ยน Click

-การจัดหมู่ Click

-ทฤษฎีบททวินาม Click

-ความน่าจะเป็นและกฏที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็น Click

-สรุปความน่าจะเป็น Click

สูตร เพิ่มความรู้ ตรีโกณมิต ﹎。❤ ↙click

video เพิ่มความเข้าใจ +


เพลง ตรีโกณ by ACU

ฟังก์ชันไซน์&โคไซน์ •.•´¯`•.••Click ••.•´¯`•.••

ฝึกทำโจทย์ online ¤¸¸.•´¯`•.¸•.>>–»Click

ภาคเรียนที่ 2

✪ จำนวนเชิงซ้อน

➢เอกกระสารประกอบการเรียน ກດ ✌

➢ จำนวนเชิงซ้อนเพิ่มเติม ກດ ✌

เพลง จำนวนเชิงซ้อน

เพื่อความสนุกและเพิ่มความเข้าใจง่ายมากขึ้น

(¯`v´¯)

.`·.¸.·´ ?

¸.·´¸.·´¨) ¸.·*¨)

(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸