מה למדנו היום?

1. התקנת תוספי כרום ושימוש בהם

2. שימוש בענן DRIVE - העלאה והורדה

3. יצירת תיקייה ב DRIVE

6. למתקדמים - טופס מקוון

טופס מקוון למתקדמים
טופס מקוון