Waarde van landschapsidentiteit

Marieke Adrichem

Zondag 21 oktober 2018 10:30 uur

Het begrip landschap is complex. Landschap is het deel van de aarde wat we kunnen ervaren. Maar hoe je het landschap ervaart is afhankelijk van je kennis, je normen en waarden, en het belang dat je hebt in dat landschap. In deze lezing gaat Marieke Adrichem in op hoe je naar de identiteit van een landschap kunt kijken, en wat de betekenis ervan is voor jou. Gebieden zijn altijd aan het veranderen. Net als wij zelf ook veranderen. Naarmate je meer bewust bent van die veranderingen, kun je ook betere keuzen maken wat je in de toekomst met dat gebied wilt doen. Wat vind jij belangrijk in een gebied? Interessant hierbij is ook de relatie tussen landschappen en je eigen identiteit. Ben je benieuwd naar wat jouw relatie is met de identiteit van een landschap? Je bent van harte uitgenodigd om te komen luisteren.

Bijdrage in de kosten Є9,00 / €6,00 leden en begunstigers

Marieke Adrichem is landschapsarchitect en beeldend kunstenaar. Landschappen en gebieden met een eigen karakter fascineren haar. Zij vindt het belangrijk dat gebieden zich ontwikkelen met behoud van de eigen identiteit. Maar wat is dan die identiteit? En waarom is dat belangrijk? Zowel in de landschapsarchitectuur als in de kunst is die zoektocht haar rode draad. Marieke heeft al meer dan 25 jaar haar eigen bureau en heeft aan de inrichting van veel plekken haar bijdrage geleverd. Haar drijfveer is om mensen een fijne en prettig leefomgeving te bieden. En dat hierbij rekening wordt gehouden met onze waardevolle groene omgeving.

Zie ook www.mariekeadrichem.nl