Ruimte voor identiteit: over levensstijlen, verzetsidentiteiten en de angst voor de toekomst

Kees Terlouw

Zondag 17 maart 2019 10:30 uur

Ruimte en identiteit worden op verschillende manieren met elkaar verbonden. De keuze van mensen om ergens naar toe te gaan of te blijven heeft met de eigen identiteit te maken. Deze identiteit is verbonden met die van anderen, bijvoorbeeld met groepen met dezelfde levensstijl of een woonplaats waar men zich thuis voelt. Doordat groepen met verschillende identiteiten dezelfde plek bezoeken, kunnen conflicten ontstaan. De identiteit van de woonplaats is soms ook met conflicten verbonden. Verschillende lokale groepen, zoals de daar geborenen en de nieuwkomers van buiten, hebben vaak verschillende opvattingen over wat past bij de identiteit van een plaats. Dit leidt soms tot conflicterende opvattingen over onderwerpen zoals hoogbouw, landbouw, natuur en zondagsrust.

Meestal ontstaan er informele manieren waarop met deze verschillende interpretaties van de lokale identiteit wordt omgegaan. Dit vormt dan een soort overkoepelende, secundaire identiteit, die bijvoorbeeld met een gemeente is verbonden. Maar deze secundaire identiteiten kunnen door plotselinge veranderingen verdampen. Conflicten over gemeentelijke herindelingen, snelle maatschappelijke veranderingen, zoals globalisering en de komst van migranten, kunnen verharden door het ontstaan van verzetsidentiteiten.

Bijdrage in de kosten Є9,00/ €6,00 leden en begunstigers


Als politiek geograaf werkzaam aan de Universiteit Utrecht houdt Kees Terlouw zich vooral bezig met de verschillende manieren waarop lokale en regionale identiteiten politiek gebruikt worden. Zijn interesse richt zich vooral op de wijze waarop nieuwe regionale identiteiten ontstaan die samenwerking tussen lokale organisaties en besturen versterken. Meer informatie en publicaties: http://home.kpn.nl/C.Terlouw5