Lezingen

Lezingen

Voor dit seizoen heeft de programmacommissie het thema ‘identiteit’ gekozen als rode draad in haar deel van het Vlam-programma: een vijftal lezingen en een theatersolo. Naast zingeving en ethiek zijn ook dit jaar weer kunstbeleving en kunstgeschiedenis, filosofie, biologie, geografie en architectuur mooie ingrediënten van ons programma.


Identiteit

Een selfie en een spiegelbeeld kunnen dezelfde persoon tonen en toch mijlenver van elkaar af staan. Wie je bent, je identiteit, is opgebouwd uit vele facetten. Hoe jong of oud je bent, of je net op kamers gaat of een kleinkind krijgt, je binding met stad of streek, je ‘gender’ (man, vrouw of anderszins), je levensbeschouwing, je (voormalige) beroep, je positie in het gezin, om maar wat voorbeelden te noemen. Welk aspect er uit springt, is afhankelijk van de maker van jouw identiteit; ben jij dat zelf, bijvoorbeeld op sociale media? Of is het de omgeving die jouw identiteit bepaalt? In beide gevallen is het getoonde een selectie, soms zelfs een stereotypering. Op Facebook toon je jezelf de hulpvaardige grootvader. De media portretteren je als de egoïstische babyboomer. Wat is waarheid? Hoewel sommige wetenschappers stellen dat identiteit altijd een sociale constructie is, iets ‘in de hoofden van mensen’, heeft het natuurlijk gewoon concrete invloed op de dagelijkse realiteit. Jouw binding met het landschap bepaalt jouw omgang ermee. Als je erg vasthoudt aan je onafhankelijkheid, omdat je vindt dat dat jou definieert, dan zal je sociale omgeving minder vanzelfsprekend in jouw noden voorzien. Als je jezelf pertinent als ambitieuze carrièrevrouw/-man ziet, dan kun je andere behoeften van jezelf (of je naasten) over het hoofd zien: je gezondheid, gezin en de ervaring van zin in het leven. Willen we voorkomen dat we over onszelf struikelen in het leven, dan helpt het als we beseffen dat onze identiteit nooit in beton gegoten is. Een identiteit is altijd in beweging, er komen aspecten bij, er vallen onderdelen af. En die verschillende facetten kunnen elkaar geweldig tegenspreken - toch vormen zij die ene ondeelbare persoon, die jij bent en mag zijn.

Namens de programmacommissie nodig ik jullie weer van harte uit om onze activiteiten te bezoeken. Wil je meedenken over, of meehelpen met het realiseren van het programma voor het volgende seizoen? Laat het ons weten! Mail ondergetekende op kittyvandenhoek@icloud.com.

Kitty van den Hoek.