Mantrazingen

Diete Sybesma, pianiste en stembevrijder

In de diepte van mijn ziel, zingt een woordeloos lied, een lied dat woont in het zaad van mijn hart.

In elk mens leeft het verlangen expressie te geven aan wie wij in wezen zijn. Naast dat dit ook mijn verlangen is, vind ik het een mooi proces om andere mensen te begeleiden om in alle vrijheid tot deze zelfexpressie te komen. Muziek, en dan met name onze stem, is daarbij een prachtig middel dat ons direct in verbinding brengt met ons zelf en met de anderen.

In deze bijeenkomst gaan we met elkaar mantra zingen. Mantra zingen is een meditatieve manier van zingen. We zingen mantra’s en andere mooie melodieën met pianobegeleiding en wisselen het zingen af met stilte. De mantra’s komen uit allerlei culturen, tradities en windstreken. Ze bestaan vaak uit maar één of een paar woorden of een kort gedicht en de melodie is eenvoudig. Door de herhaling van de mantra’s brengen we ons denken tot rust, waardoor we ruimte scheppen om in de ervaring te komen. Doordat de mantra's eenvoudig zijn qua tekst en melodie, is het voor iedereen toegankelijk. Mensen die (bijna) nooit zingen kunnen toch makkelijk mee doen en ervaren hoe het is om klanken te maken en de verbondenheid te voelen met zichzelf en de anderen. En voor mensen die gewend zijn in een koor of professioneel te zingen, is het een prachtige manier om te ervaren niet de druk te voelen van het goed moeten doen.

Tussen de mantra's door is er ruimte voor stilte. Met elkaar zingen kan magisch zijn, maar met een groep stil zijn vind ik ook erg bijzonder. Je kunt de muziek in jou dan nog voelen natrillen en je kunt voelen wat voor nawerking het op je heeft. Het met elkaar zingen en stil zijn versterkt elkaar.

Van harte uitgenodigd, met en zonder ervaring!


Bijdrage in de kosten: € 9,- / € 6,- voor leden en begunstigers

Diete Sybesma is gediplomeerd pianiste, piano docente en docente Alexander techniek en heeft naast haar piano studie twee jaar zang gestudeerd aan het conservatorium. Tevens volgde zij bij Jan Kortie de opleiding tot Stembevrijder. Helaas heeft zij een handblessure opgelopen, waardoor zij niet meer aan het niveau kan voldoen dat nodig is om als klassiek pianiste concerten te geven.

Sinds december 2012 geeft Diete mantra avonden die zij op de piano begeleidt, waar ze veel voldoening uit haal.

Na het volgen van verschillende bewustwordingstrainingen en enkele jaren geleden kennisgemaakt te hebben met “Stembevrijding”, kwam zij weer in contact met haarn eigen muzikale bron. Ik kan weer intens genieten van muziek en kan weer voelen waarom ik ooit voor dit prachtige vak heb gekozen! Daarnaast heeft Diete Sybesma een groot verlangen anderen te begeleiden om in alle vrijheid tot deze zelfexpressie te komen. Zij geeft allerlei stem-workshops en cursussen die hier toe uitnodigen.