Het medicijnwiel als hulp voor ritme en balans in het leven

Lorette Deters

zaterdag 10 oktober 2018 10.00 - 16.00 uur

Het indiaanse levens- en medicijnwiel is een prachtig hulpmiddel om inzicht te krijgen in het natuurlijke ritme van alle leven en elk proces. Een ritme dat in onze haastige en veelal op materie gebaseerde maatschappij enigszins uit het oog verloren is. In het medicijnwiel zijn vier grote richtingen te onderscheiden: Oost, Zuid, West en Noord. Of lente, zomer, herfst, winter. Of geboorte, volwassenheid, ouderdom, dood. Ook zien we het terug in het opzetten van een project: een plan maken (lente), het plan vorm geven (zomer), evalueren (herfst), inspiratie (winter). Voor al deze cycli geldt dat alles in beweging is en het één voortkomt uit het ander. Een fase overslaan of te weinig aandacht geven zal leiden tot stagnatie.

Het medicijnwiel kan je helpen om meer inzicht en balans in je eigen leven te krijgen.

Ik vertel in de ochtend over medicijnwielen en steencirkels in de wereld, en over de vier krachten in het medicijnwiel. s‘ Middags gaan we een eigen medicijnwiel maken door stenen neer te leggen op de vier richtingen. Zo kunnen we zelf ervaren wat het kan brengen aan inzichten en hulp.

Opgave voor 1 okt. 2018 bij: Trudi Alblas trudialblas@tele2.nl of 06-29564912

Meenemen: vier eigen stenen, grootte: ± 5 cm

Lunch: We nodigen jullie uit om iets lekkers mee te nemen dat we kunnen delen. Maak of koop iets dat jij lekker vindt, graag maakt en wilt delen. Als jij iets meeneemt voor een paar mensen dan zal de combinatie van dit alles leiden tot een overheerlijke lunch. Wij zorgen voor koffie, thee en een vegetarische soep.


Kosten: € 25,- (contant op de dag zelf)


Lorette Deters (61) is coach en trainer, werkte als verpleegkundige in de crisisdienst psychiatrie en heeft sinds 2000 haar praktijk waar zij mensen begeleidt met gesprekken, lichaamsgerichte therapie en healing. Ze volgde opleidingen op het gebied van integrale en lichaamsgerichte psychologie, zingeving, sjamanisme en dromen. Haar belangrijkste leerschool is het leven zelf. Kernwoord in haar leven en werk is (mogen) zijn wie je werkelijk bent. Ze ondersteunt mensen met liefde in dat wat geboren wil worden.