Welkom bij De Vlam Rhenen

De Vlam is de naam van de vereniging Vrijzinnigen Rhenen en van het gebouw aan de Beukenlaan. De Vlam is ook het logo van vrijzinnigen in binnen- en buitenland en staat symbool voor bron van inspiratie en verlichting.

“Vrijzinnig” wil in dit verband zeggen dat wij ons vrij en ongebonden voelen in ons geloof of onze levensovertuiging. Niets of niemand heeft bij ons de waarheid in pacht, maar wel zijn wij, leden, begunstigers en vrienden van De Vlam, samen of individueel op zoek naar schoonheid, zin en betekenis in ons leven.

Daarbij laten we ons inspireren door de christelijke traditie, maar staan ook open voor andere religieuze of wijsgerige bronnen. Daarnaast is er veel aandacht voor de raakvlakken met beeldende kunst en cultuur, natuur, wetenschap en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

We vormen een gemeenschap met de blik naar buiten gericht en zien De Vlam het liefst als een levendige ontmoetingsplaats voor bezinning en inspiratie waar mensen van verschillend pluimage zich welkom weten en thuis voelen.

Oktober 2019

Di 1, 20:00u film Denial, verplaatst naar 8 oktober

Zo 6, 10:30u bijz. act. Even tot rust komen in een zee van klanken, Thérèse Evers

Di 8, 20:00u film Denial

Za 12 excursie Coda Museum in Apeldoorn, tentoonstelling Paper Art 2019

Za 12, 20:00u concert Prokofjev, Abbie de Quant – fluit; Maarten den Hengst – piano; Carel Alphenaar – voordracht

Zo 13, 10:30u viering Ineke van de Kuil, VN

Za 19, 15:00u lezing Bijbelse Miniaturen, Carel ter Linde

Vr 23, 10:00 Koffie met Monique

Zo 27, 10:30u viering Mw. De Klerck-Bets, Rem


September 2019

Zo 1, 12:00 Opening Foto-expositie Soooph, zie verder toelichting pagina Exposities

Services

De Vlam kan ook gehuurd worden: een bovenzaal met podium, orgel, vleugel en geluidsinstallatie en een benedenzaal annex keuken. Bij diverse voorzieningen moet iemand van De Vlam tegen extra vergoeding aanwezig zijn. De bovenzaal heeft een capaciteit van 90 personen, de benedenzaal van 40 personen. Nadere informatie over gebruik en voorwaarden zie Huur Gebouw De Vlam.

Contact

Bezoekadres: Beukenlaan 2, 3911 XK Rhenen

Postadres: Rijnbandijk 61, 4043 JJ Opheusden

e-Mail: info@devlamrhenen.nl


Secretaris: Mw. Ph.H. (Pien) van der Zee-Schlebaum

Penningmeester: Hr. P.C. (Pieter) Vis