Welkom bij De Vlam Rhenen

De Vlam is de naam van de vereniging Vrijzinnigen Rhenen en van het gebouw aan de Beukenlaan. De Vlam is ook het logo van vrijzinnigen in binnen- en buitenland en staat symbool voor bron van inspiratie en verlichting.

“Vrijzinnig” wil in dit verband zeggen dat wij ons vrij en ongebonden voelen in ons geloof of onze levensovertuiging. Niets of niemand heeft bij ons de waarheid in pacht, maar wel zijn wij, leden, begunstigers en vrienden van De Vlam, samen of individueel op zoek naar schoonheid, zin en betekenis in ons leven.

Daarbij laten we ons inspireren door de christelijke traditie, maar staan ook open voor andere religieuze of wijsgerige bronnen. Daarnaast is er veel aandacht voor de raakvlakken met beeldende kunst en cultuur, natuur, wetenschap en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

We vormen een gemeenschap met de blik naar buiten gericht en zien De Vlam het liefst als een levendige ontmoetingsplaats voor bezinning en inspiratie waar mensen van verschillend pluimage zich welkom weten en thuis voelen.

Wereld Vrede Meditatie

31 december 2020 van 13.00 tot 14.00

Op de laatste dag van het jaar wordt al vele jaren wereldwijd de Vredes meditatie georganiseerd. Overal ter wereld komen mensen op hetzelfde tijdstip bij elkaar om te mediteren voor de vrede. Vorig jaar hebben we hier in de Vlam met een flink aantal mensen ook aan meegedaan en hadden het plan dat komende oudejaarsdag weer te doen. Helaas kan de meditatie dit jaar niet in de Vlam plaats vinden vanwege de Coronamaatregelen.

Wij nodigen je uit om deze keer dit uur vanuit je eigen plek met ons mee te mediteren en ons zo met elkaar te verbinden met de energie van de duizenden mensen die zich ook openen voor vrede in zichzelf, in hun omgeving en tot slot de vrede in de wereld.

Wij wensen jullie een mooie verbonden en vredige meditatie toe en een liefdevol en gezond nieuwjaar.

Trudi Alblas en Thérèse Evers

Januari 2021

Wegens Corona zijn alle activiteiten geannuleerd tot 10 februari 2021


Services

De Vlam kan ook gehuurd worden: een bovenzaal met podium, orgel, vleugel en geluidsinstallatie en een benedenzaal annex keuken. Bij diverse voorzieningen moet iemand van De Vlam tegen extra vergoeding aanwezig zijn. De bovenzaal heeft een capaciteit van 90 personen, de benedenzaal van 40 personen. Nadere informatie over gebruik en voorwaarden zie Huur Gebouw De Vlam.

Contact

Bezoekadres: Beukenlaan 2, 3911 XK Rhenen

Postadres: Rijnbandijk 61, 4043 JJ Opheusden

e-Mail: info@devlamrhenen.nl


Secretaris: Mw. Ph.H. (Pien) van der Zee-Schlebaum

Penningmeester: Hr. P.C. (Pieter) Vis