Welkom bij De Vlam Rhenen

De Vlam is de naam van de vereniging Vrijzinnigen Rhenen en van het gebouw aan de Beukenlaan. De Vlam is ook het logo van vrijzinnigen in binnen- en buitenland en staat symbool voor bron van inspiratie en verlichting.

“Vrijzinnig” wil in dit verband zeggen dat wij ons vrij en ongebonden voelen in ons geloof of onze levensovertuiging. Niets of niemand heeft bij ons de waarheid in pacht, maar wel zijn wij, leden, begunstigers en vrienden van De Vlam, samen of individueel op zoek naar schoonheid, zin en betekenis in ons leven.

Daarbij laten we ons inspireren door de christelijke traditie, maar staan ook open voor andere religieuze of wijsgerige bronnen. Daarnaast is er veel aandacht voor de raakvlakken met beeldende kunst en cultuur, natuur, wetenschap en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

We vormen een gemeenschap met de blik naar buiten gericht en zien De Vlam het liefst als een levendige ontmoetingsplaats voor bezinning en inspiratie waar mensen van verschillend pluimage zich welkom weten en thuis voelen.

September 2019

Zo 1, 10.30u Startzondag Eigen leden

Di 3, 20:00u film Den skyldige (the Guilty)

Zo 8, 09:00u Buitendag, bezoek presentatie kruiswegstaties van Jan Toorop in Oosterbeek

Zondag 15 september is er geen lezing.

Zo 22, 10:30u Viering Willem van der Meiden, VN

Vr 26, 10:00 Koffie met Monique


September

Zo. 1, 10.30 Presentatie nieuw jaarprogramma

Met trots presenteren we u ons nieuwe jaarprogramma. Ook dit jaar hebben de diverse commissies hun best gedaan om voor u een mooi programma te maken. We nodigen u van harte uit voor deze feestelijke ochtend waar ons programma door de verschillende commissies wordt toegelicht.

Aan het eind van de ochtend wordt onze nieuwe tentoonstelling geopend. Waarna gelegenheid is de tentoonstelling te bekijken onder het genot van een hapje en drankje. Vanaf 10.15 uur staat de koffie/thee klaar. We hopen u te mogen begroeten.

Zo 1, 12:00 Opening Foto-expositie Soooph, zie verder toelichting pagina Exposities

Services

De Vlam kan ook gehuurd worden: een bovenzaal met podium, orgel, vleugel en geluidsinstallatie en een benedenzaal annex keuken. Bij diverse voorzieningen moet iemand van De Vlam tegen extra vergoeding aanwezig zijn. De bovenzaal heeft een capaciteit van 90 personen, de benedenzaal van 40 personen. Nadere informatie over gebruik en voorwaarden zie Huur Gebouw De Vlam.

Contact

Bezoekadres: Beukenlaan 2, 3911 XK Rhenen

Postadres: Rijnbandijk 61, 4043 JJ Opheusden

e-Mail: info@devlamrhenen.nl


Secretaris: Mw. Ph.H. (Pien) van der Zee-Schlebaum

Penningmeester: Hr. P.C. (Pieter) Vis