Privacybeleid De Vlam def.docx
Privacybeleid De Vlam def.docx
declaratieformulier De Vlam april 2017.pdf
kasopname Programma- en filmcommissie.pdf

Welkom bij De Vlam Rhenen

De Vlam is de naam van de vereniging Vrijzinnigen Rhenen en van het gebouw aan de Beukenlaan. De Vlam is ook het logo van vrijzinnigen in binnen- en buitenland en staat symbool voor bron van inspiratie en verlichting.

“Vrijzinnig” wil in dit verband zeggen dat wij ons vrij en ongebonden voelen in ons geloof of onze levensovertuiging. Niets of niemand heeft bij ons de waarheid in pacht, maar wel zijn wij, leden, begunstigers en vrienden van De Vlam, samen of individueel op zoek naar schoonheid, zin en betekenis in ons leven.

Daarbij laten we ons inspireren door de christelijke traditie, maar staan ook open voor andere religieuze of wijsgerige bronnen. Daarnaast is er veel aandacht voor de raakvlakken met beeldende kunst en cultuur, natuur, wetenschap en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

We vormen een gemeenschap met de blik naar buiten gericht en zien De Vlam het liefst als een levendige ontmoetingsplaats voor bezinning en inspiratie waar mensen van verschillend pluimage zich welkom weten en thuis voelen.

Februari

Zo. 3, 10:30u Mantrazingen Diete Sybesma, pianiste en stembevrijder

Di. 5, 20:00u Film The Square, Rubin Östlund (2017)

Za. 9, 20:00u Concert Bron Saxofoonkwartet

Zo.10, 10:30u Viering Mw. C.A. (Ineke) van de Kuil, VN

Vr.22, 10:00u Koffie met Monique

Zo.24, 10:30u Viering Hr. J.A.M. Siemerink, RK

Expositie Textiele Werken van Erna Reesink in De Vlam

Van 16 december tot 3 maart 2019 is er een expositie met de kleurrijke textiele werken van beeldend kunstenares Erna Reesink in De Vlam, spiritueel en cultureel ontmoetingscentrum, Beukenlaan 2 in Rhenen.

De expositie wordt geopend op zondag 16 december 12:00 uur in aanwezigheid van de kunstenares. Zij gaat graag in op uw vragen over haar werk en tijdens het bezichtigen kunt u genieten van een drankje en een hapje.

U bent van harte welkom bij de opening van de expositie op zondag 16 december 12.00 uur. Het belooft een sfeervolle middag te worden. Toegang is gratis. Na de openingsmiddag kunt u de expositie bekijken rond de lezingen, films en concerten in De Vlam.

Voor meer informatie zie Textiele Werken Erna Reesink


Services

De Vlam kan ook gehuurd worden: een bovenzaal met podium, orgel, vleugel en geluidsinstallatie en een benedenzaal annex keuken. Bij diverse voorzieningen moet iemand van De Vlam tegen extra vergoeding aanwezig zijn. De bovenzaal heeft een capaciteit van 90 personen, de benedenzaal van 40 personen. Nadere informatie over gebruik en voorwaarden zie Huur Gebouw De Vlam.

Contact

Bezoekadres: Beukenlaan 2, 3911 XK Rhenen

Postadres: Rijnbandijk 61, 4043 JJ Opheusden

e-Mail: info@devlamrhenen.nl


Secretaris: Mw. Ph.H. (Pien) van der Zee-Schlebaum

Penningmeester: Hr. P.C. (Pieter) Vis