Preventivní a osvětové programy pro školy

Vzhledem k aktuálním vládním nařízením a stále trvajícímu zákazu činnosti středisek volného času jsme nuceni zrušit všechny termíny výukových programů do doby, než protiepidemická opatření klesnou do 2. stupně PES!

V druhém pololetí se pokusíme najít náhradní termíny. Vzhledem k stále narůstajícímu počtu zrušených výukových programů ale nebude v našich silách nahradit všechny. Budeme se však snažit rozdělit náhradní termíny spravedlivě mezi všechny školy, kterým byly výukové programy zrušeny.

I ve školním roce 2020/2021 pro vás máme širokou nabídku preventivních a osvětových programů pro školy. Soubor preventivních programů je zaměřen na podporu komplexní výchovy mladého člověka s důrazem na vnímání hodnoty člověka, nalezení a uspořádání základních životních priorit, přijetí vlastní zodpovědnosti za svou existenci a porozumění okolnímu světu a jeho nástrahám. Naše nabídka zahrnuje programy pro základní i střední školy.

Všechny programy jsou koncipovány pro účast jedné třídy žáků či studentů a využívají zážitkových a interaktivních metod, tudíž jsou účastníci jejich aktivní součástí.

Umožňujeme platbu hotově či na fakturu - způsob platby si zvolíte v rezervačním formuláři. Naše programy však není možné hradit ze "Šablon" ani dalších projektů.

Všechny programy probíhají v prostoru Pavilonu DDM "Za Májem".

Všechny termíny na celý školní rok 2020/2021 jsou již plně obsazeny!

Přehled programů

20 minut denně stačí

Preventivní program proti závislostnímu chování, především nelátkovým závislostem.

Určeno pro žáky 4.-7. ročníků ZŠ.

Černá kavárna

Zážitkový program seznamující se životem osob se zrakovým postižením.

Určeno pro žáky 8.-9. ročníků ZŠ a studenty SŠ.

Hrou proti AIDS

Interaktivní hra zaměřená na prevenci v oblasti sexuálního života mladistvých.

Určeno pro žáky 8.-9. ročníků ZŠ a studenty 1. ročníku SŠ.

Mám to v hlavě v pořádku?

Zážitkový program otevírající cestu pro nalezení vlastního sebepřijetí a sebeúcty.

Určeno pro žáky 5.-7. ročníků ZŠ.

Můj (ne)přítel internet

Interaktivní program představující hrozby číhající v kyberprostoru a doporučení, jak se jim bránit.

Určeno pro žáky 4.-9. ročníků ZŠ a studenty SŠ.

Nedám se

Nahlédnutí na nebezpečí šikany formou zážitkového sebezkušenostního dopoledne.

Určeno pro žáky 4.-6. tříd ZŠ.

(Ne)radostný život s handicapem I.

Zážitkový program přibližující zdravým účastníkům svět tělesně postižených.

Určeno pro žáky 3.-5. ročníků ZŠ.

(Ne)radostný život s handicapem II.

Program přibližující zdravým návštěvníkům svět lidí s kombinovaným postižením.

Určeno pro žáky 4.-7. ročníků ZŠ.

Teambuildingové dopoledne pro střední školy

5hodinový program zaměřený na vytváření či obnovu vztahů v kolektivu a sebepoznání.

Určeno pro studenty 1.-3. ročníků SŠ.

Cigarette with a smoke skull, smoking concept,  Vector cartoon illustration.

Tabáku: STOP!

Osvětový program, který řeší hravou formou a formou diskuzí problematiku kouření.

Určeno pro žáky 6.-7. ročníků ZŠ.

Caucasian blind woman standing with a walking stick at home. Young blind woman in dark glasses standing with a cane. Blind woman walking with a stick. Vector cartoon illustration. Square layout.

Život s bílou holí

Zážitkový program seznamující hravou formou se životem osob se zrakovým postižením.

Určeno pro žáky 3.-7. ročníků ZŠ .

Kontaktní informace

Pavilon DDM Na Výstavišti

Purkyňova 224 , Mladá Boleslav

☎ 326 728 430

Pedagogové

Mgr. Petra Korytářová (🖁 724 985 140, ✉ petra.korytarova@ddm-mb.cz)

MgA. Eliška Pýchová (🖁 724 985 148, ✉ eliska.pychova@ddm-mb.cz)

Mgr. Anna Lhoťanová (🖁 724 985 138, ✉ anna.lhotanova@ddm-mb.cz)

Mgr. Lucie Kuráková (🖁 724 985 144, ✉ lucie.kurakova@ddm-mb.cz)

Jiří Makovička (🖁 724 985 157, ✉ jiri.makovicka@ddm-mb.cz)