Støttepuljen

DATS´ nye støttepulje

Det er blevet enklere at søge økonomisk støtte hos DATS

Fra nu af skal I bruge det samme ansøgningsskema, hvad enten I søger økonomisk støtte til rejser, kurser, almindelige aktiviteter på scenen/i gruppen eller udviklingsprojekter.

I skal blot krydse af, hvilken type støtte I søger.

Inden for hver kategori kan man søge op til et angivet maksimum beløb. Vi giver typisk mindst til individuelle rejse- og uddannelsesaktiviteter og mest til udviklingsprojekter, hvor mange er aktivt engagerede.

Udvikling og støtte til udvikling har høj prioritet i DATS, og derfor er det også her vi yder op til 8.000 kr. i støtte. Når I søger udviklingsstøtte, skal I beskrive hvordan projektet udvikler jer - jeres scene eller gruppe - idenfor 3 centrale områder: Repertoire, arbejdsmetode og udtryksform. Jo mere udvikling, jo større støtte.

Endelig vægter vi, at støtten kommer mange til gode. Derfor beder vi jer angive – eller anslå - hvor mange der er direkte involverede i projektet, og hvor mange projektet når ud til – som målgruppe og modtagere.

Vi glæder os til mange spændende ansøgninger!


Hvem kan søge

Alle medlemmer af DATS kan søge - både enkeltmedlemmer og scener/grupper/foreninger/skoler.


Tilskuddets størrelse

1.500 - 8.000 kr.


Kriterier for at kunne søge puljen

At en VÆSENTLIG del af teaterforestillingen eller teateraktiviteten involverer og realiseres af medvirkende, der ikke har den aktuelle forestilling eller aktivitet som professionel beskæftigelse (dvs. at de ikke ernærer sig ved den).

Ansøgningsfrister 2018

27. august.

5. november.

17. december.


Behandlingstid

1 uge.


Ansøgningsskema

Åben ansøgningsskemaet her.


Kreditering

Alle der opnår støtte fra DATS til forestillinger, festivaler og andre projekter skal, på plakater og programmer mv., oplyse at der er modtaget støtte fra DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst. Desuden skal der i programmer medtages en faktaboks om DATS. Du kan downloade disse under Logo og faktabokse.