Arbejdsskade og ansvarsforsikring

Arbejdsskadeforsikring

Medlemmer af DATS har automatisk en TRYG arbejdsskadesforsikring, som dækker vores amatørscener og -grupper, samt personer der ansat i DATS-regi – lønnet eller ulønnet.

Man skal være opmærksom på følgende:

 • Scene eller gruppe skal registrere de medlemmer, de har i deres forening. Det kan være via et simpelt kontingent eller bare en registrering. Dette er vigtigt hvis DATS´ arbejdsskadesforsikring skal dække.
 • Forsikringen dækker ikke hjælpere, der ikke er medlem af den enkelte scene/gruppe – f.eks. forældre, søskende, m.fl.
 • Forsikringen dækker ikke publikum.

Forsikringen dækker personskader forårsaget af arbejdet. Betingelsen er, at skaden opstår pludseligt eller inden for fem dage efter en hændelse eller påvirkning.

Dækningen består af:

 • Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m.
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Godtgørelse for varige mén
 • Overgangsbeløb ved dødsfald
 • Erstatning for tab af forsørger
 • Godtgørelse til efterladte

Læs forsikringsbetingelserne her.

Det er Arbejdsskadeloven, som sætter rammerne for, hvornår en skade kan anerkendes som en arbejdsskade.

Det vil altid være den konkrete sag, som er afgørende, men arbejdsskadestyrelsen spørger normalt tilskadekomne og foreningen om følgende:

 • Hvilket arbejde blev der udført? (Er det arbejde, som ikke er en del af foreningens virke?)
 • Hvem havde interesse i, at arbejdet blev udført? (Ligger der en instruktion med, og er instruktionen givet af foreningen)?
 • Var det sædvanligt for medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer at udføre det pågældende arbejde?
 • Hvem skulle ellers have udført arbejdet? (Hvis vedkommende ikke havde udført arbejdet, så skulle foreningen havde tilkøbt ydelsen)

Eksempel på en afvist arbejdsskade i en forening:

 • Frank var medlem af en bokseklub og kom til skade, da han sammen med medlemmer af bestyrelsen skulle nedtage en boksering efter en kamp.
 • Sagen blev afvist, da nedtagningen var en almindelig del af bokseklubbens aktiviteter.

Eksempel på godkendt arbejdsskade i en forening:

 • Rikke var bestyrelsesmedlem i en gymnastikforening og havde til opgave at holde opsyn og gøre rent i foreningens gymnastiksal. Arbejdet var ulønnet, og et andet bestyrelsesmedlem skulle udføre arbejdet, hvis Rikke ikke kunne.
 • Rikke kom til skade under rengøring af gymnastiksalen. Sagen blev anerkendt, fordi arbejdet lå ud over de forpligtigelser, man normalt havde i foreningen.

Ansvarsforsikring

Hvem betaler, hvis publikum kommer til skade under din forestilling?

I DATS har vi i en omfattende undersøgelse konstateret, at rigtigt mange af vores medlemmer ikke har en ansvarsforsikring. Det kan både få økonomiske konsekvenser samt give dårlig omtale, hvis der skulle ske skader i forbindelse med et teaterprojekt. Det kan f.eks. være, hvis publikum kommer til skade ved en af jeres forstilinger, en tribune falder sammen eller ved andre uforudsete ulykker. Sådanne situationer kan udløse store økonomiske krav fra den skadeslidte, og derfor har DATS sammensat et nyt tilbud.

Som medlem af DATS er man i forvejen automatisk dækket af en arbejdsskadeforsikring. Se mere her.

Den NYE forsikringsmulighed er en ansvarsforsikring, der dækker person- eller produktskader på 3. person, forvoldt under aktivitet af foreningens medlemmer, mens de er under aktivitet i teatret (se eksempler nedenfor).

Vi har fået nogle meget gunstige vilkår, og prisen bliver 625 kr. om året pr. teater eller gruppe. Forsikringssum = 10 mio. kr. Selvrisiko = 5.000 kr.

Vi er opmærksomme på, at der er en del medlemmer for hvem det kan være en udgift til overvejelse – og forsikringen bliver derfor ikke en fast del af jeres medlemskab.


Har I et DATS medlemsskab koster den kun 625 kr. pr. år.


Fakturaen vil efterfølgende blive sendt fra DATS´ sekretariat.

Du kan læse mere om forsikringsbetingelserne her.

Skadeseksempler:

 1. Faldskader fra tilskuere i kabler og andet, der ligger trukket i lokalet
 2. Ting der ryger ud fra scenen og forvolder skade på tilskuere under udførelse af stykket, et sværd der svinges, en større kulisse der vælter og tilsvarende.
 3. Lys- og lydudstyr monteret af folk omkring gruppen, der ryger ned fra loftet og rammer tilskuere.
 4. Salg af hjemmebagt brød og kager, der forvolder tandskader.
 5. Hvis I opfører en forestilling udenfor egne lokaler, dækkes ovenstående også.

Vær opmærksom på, at person- og tingskader på medvirkende/medvirkendes skal dækkes af privattegnet indbo-, ulykkes- og sundhedsforsikring.

Rent praktisk skal I kontakte vores forsikringsrådgivning på mail: sos@firstbrokers.dk. De vil hjælpe jer med oprettelse og evt. afmelding af en bestående forsikring.


Ved forsikringsspørgsmål kontakt vores forsikringsrådgivning tlf. 53 30 30 97 eller sos@firstbrokers.dk