بازرگانی بزرگترین نماینده, واردکننده ماشین الات و صادر کننده محصولات ,فروش عمده پارچه


ماشین الات اماده سازی,ماشین الات ریسندگی(انواع الیاف,نخ),ماشین الات مقدمات بافندگی ,ماشین الات بافندگی(پارچه ,انواع محصولات ),ماشین الات رنگرزی و تکمیل,ماشین الات تولید پوشاک,ماشین الات گلدوزی,منسوجات بی بافت,ماشین الات جوراب بافی,ماشین الات بازیافت ,ماشین الات صنعتی وفروش عمده پارچه


فروش عمده پارچه